SET 10kW Solarna elektrana"ključ u ruke": Solar Shop
 
Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

SET 10kW Solarna elektrana"ključ u ruke"

SET 10kW Solarna elektrana"ključ u ruke"

PDV 0% Solarna elektrana po sistemu "ključ u ruke" sa projektom - montažom i puštanjem u pogon

Solarshop-Solar panels & Equipment - Post | Facebook  

Sunčana elektrana po sistemu "ključ u ruke" UPITNIK i info-Klikni link

EU Fondovi za solarne elektrane POTICAJI !!
? opremu i panele renomiranih brendova 
? izrada glavnog projekta solarne elektrane
? profesionalna podrška u pripremi prijave na natječaje za sufinanciranje
? solarne elektrane po sistemu “ključ u ruke”
? 25 godina jamstva
? maloprodaje po cijeloj Hrvatskoj 
? garantiramo najniže cijene & najbolju ponudu u regiji
Slikovni rezultat za huawei solar
? SOLARNA ELEKTRANA ??3kW
Oprema:Solarni paneli TRINA 500 W Mono 6kom , Mrežni pretvarač FUJI 3kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon- 3kW 31500kn “ključ u ruke”

Solarne elektrane MIKROSOLARI Trina Jinko Longi Huawei  
? SOLARNA ELEKTRANA ??3.8kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 380W Mono 10kom , Mrežni pretvarač FUJI 3.6kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon- 3.6kW 35500kn “ključ u ruke” 

Solarne elektrane SolarShop - Solarshop-Solar panels & Equipment | Facebook  

? SOLARNA ELEKTRANA ??5kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 455W Mono 11kom , Mrežni pretvarač FUJI 5kW trofazni,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon - 5kW 52000kn 
E/ON Solarne elektrane solarni paneli: Solar Shop  

? SOLARNA ELEKTRANA ??8kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 450W Mono 18kom , Mrežni pretvarač FUJI 8kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon - 8kW 69000kn
SOLAR SHOP Hrvatska www.solarno.hr  

? SOLARNA ELEKTRANA  ??10kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 455W Mono 22kom , Mrežni pretvarač FUJI 10kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon - 10kW 77700kn

TRINA JINKO HUAWEI Solarne elektrane MIKROSOLARI TOP PONUDA !  

? SOLARNA ELEKTRANA ??15kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 455W Mono 33kom , Mrežni pretvarač FUJI 15kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon - 15kW 98800kn
E/ON Solarne elektrane TOP PONUDA: Solar Shop  
Slikovni rezultat za jinko logo

HEP EE Solar Plus Solarne Elektrane 
? SOLARNA ELEKTRANA  ??30kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 455W Mono 66kom , Mrežni pretvarač FUJI 30kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon - 30kW 185000kn
Solarne Elektrane - Home | Facebook  

? SOLARNA ELEKTRANA Huawei ??100kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 550W Mono 182kom , Mrežni pretvarač FUJI 100kW,nosači za limeni krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon - 100kW 555000kn
predak Vuci grudnjak sunčane elektrane - estrellasalietti.com  
Info & kontakt 
?? info@solarno.hr 
?+385 1 6521 634
??Za besplatnu #simulaciju povrata investicije te neobvezujuću #ponudu kontaktirajte nas na  www.solarni-sustavi.hr/

Slikovni rezultat za solar panel 

DO UŠTEDE OD 80% VAŠEG RAČUNA ZA STRUJU

Solarne elektrane 35godina JAMSTVO solarni paneli

SOLARNE ELEKTRANE PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"

Uložite novac u solarnu elektranu i opskrbite se vlastitom 
električnom energijom,. 

Povrat investicije osiguran u 5 do 6 godina.

bumpedfont15 Solarni paneli Trina Jinko Longi Huawei fotonaponski moduli  

bumpedfont15 U daljnjem tekstu pojasniti ćemo Vam kako funckioniraju 

solarne elektrane u Hrvatskoj.

Sunčana elektrana je spojena na instalaciju građevine i u
paralelnom je radu s mrežom. Proizvedena energija koristi
se za vlastite potrebe, a eventualni višak električne energije
isporučuje u mrežu odabranom opskrbljivaču. Ukoliko je
potrebna dodatna električna energija (primjerice noću),
preuzima se iz javne distribucijske mreže preko istog
obračunskog mjernog mjesta (OMM), na način da se
kompenzira sa prije proizvedenim viškom. 

Sunčane elektrane na postojećim građevinama prema Pravilniku
o jednostavnim građevinama i radovima spadaju u jednostavne
radove te za njihovu gradnju nije potrebna građevinska dozvola,
 već se radovi izvode na temelju glavnog projekta i suglasnosti 
HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS). Postupak je vrlo jednostavan, posebice ukoliko je riječ
 o kategoriji potrošnje Kućanstvo (od 01.04.2018.).

Postupak dobivanja suglasnosti izgradnje solarne elektrane 
SE je značajno pojednostavljen u zadnjih godinu dana kako 
slijedi:

1. Izrada projekta

2. Glavni Projekt te zahtjev koji mi ispunjavamo u Vaše ime 
predajete na HEP. Kroz navedeni postupak Vas vodimo mi, 
tekomuniciramo sa HEP-om ukoliko za to postoji potreba

3.Gradnja elektrane, nakon koje se predaje se na HEP 
zahtjev o promjeni brojila te certifikati za ugrađenu robu

4.HEP po primitku dokumenata  stavlja dvosmjerno brojilo te 
izdaje ugovor o trajnom korištenju čime je cijeli postupak 
završen

Potrebni podaci za izradu projekta:

Ime i prezime osobe na koju stoji priključak struje .

Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te snaga I faznost priključka (monofazno/trofazno).

Adresa i oib gore navedene osobe.

Katastarska čestica i katastarska općina gdje se nalazi 
priključak struje.

Slika objekta gdje će se smjestiti solarni moduli.Slikovni rezultat za huawei solar 
Slikovni rezultat za longi logo 
JAMSTVO NA Solarne panele 25-30 godina

Slikovni rezultat za huawei solar 

Slikovni rezultat za solar panel 
Slikovni rezultat za trina logo 

Slikovni rezultat za solar panel 

SOLARNA REVOLUCIJA - ZABORAVITE RAČUN ZA STRUJU

 Slikovni rezultat za solar panel

DO UŠTEDE PREKO 90% VAŠEG RAČUNA ZA STRUJU

SOLARNE ELEKTRANE PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"

Uložite novac u solarnu elektranu i opskrbite se vlastitom 
električnom energijom,. 

Povrat investicije osiguran u 5 do 6 godina.

U daljnjem tekstu pojasniti ćemo Vam kako funckioniraju 

solarne elektrane u Hrvatskoj.

Sunčana elektrana je spojena na instalaciju građevine i u 
paralelnom je radu s mrežom. Proizvedena energija koristi
se za vlastite potrebe, a eventualni višak električne energije 
isporučuje u mrežu odabranom opskrbljivaču. Ukoliko je 
potrebna dodatna električna energija (primjerice noću), 
preuzima se iz javne distribucijske mreže preko istog 
obračunskog mjernog mjesta (OMM), na način da se 
kompenzira sa prije proizvedenim viškom. 

Sunčane elektrane na postojećim građevinama prema Pravilniku 
o jednostavnim građevinama i radovima spadaju u jednostavne 
radove te za njihovu gradnju nije potrebna građevinska dozvola,
 već se radovi izvode na temelju glavnog projekta i suglasnosti 
HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS). Postupak je vrlo jednostavan, posebice ukoliko je riječ
 o kategoriji potrošnje Kućanstvo (od 01.04.2018.).

Postupak dobivanja suglasnosti izgradnje solarne elektrane 
SE je značajno pojednostavljen u zadnjih godinu dana kako 
slijedi:

1. Izrada projekta

2. Glavni Projekt te zahtjev koji mi ispunjavamo u Vaše ime 
predajete na HEP. Kroz navedeni postupak Vas vodimo mi, 
tekomuniciramo sa HEP-om ukoliko za to postoji potreba

3.Gradnja elektrane, nakon koje se predaje se na HEP 
zahtjev o promjeni brojila te certifikati za ugrađenu robu

4.HEP po primitku dokumenata  stavlja dvosmjerno brojilo te 
izdaje ugovor o trajnom korištenju čime je cijeli postupak 
završen

Potrebni podaci za izradu projekta:

Ime i prezime osobe na koju stoji priključak struje .

Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te snaga I faznost priključka (monofazno/trofazno).

Adresa i oib gore navedene osobe.

Katastarska čestica i katastarska općina gdje se nalazi 
priključak struje.

Slika objekta gdje će se smjestiti solarni moduli.

Slikovni rezultat za jinko logo 


ŠIFRA SET-10kW
CIJENA 77.700,00 kn
 
Kol