30 mil.kuna za kućanstva i OPG: Solar Shop
 
Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Poticaji za solarne elektrane u kućanstvu

POTICAJI - Solarne elektrane za kućanstva

Otvorena je mogućnost slanja dokumentacije na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za ugradnju uređaja za proizvodnju toplinske ili rashladne energije u kućanstvima koji koriste obnovljive izvore. 

Radi se o sljedećim rješenjima izvora topline za kućanstva: kotlovima na biomasu (drvnu sječku ili pelete ili pirolitičkim na drva), dizalicama topline i solarnim toplinskim sustavima. Pri tome za sustave s instaliranim toplinskim učinom do 30 kW ne treba raditi glavni projekt.


Raspoloživo do 30 mil. kuna

Raspoloživa sredstva na tom natječaju iznose 30 mil. kuna, a prijave će se elektronički moći podnositi do 26.10.2020. godine. Onima koji zadovolje uvjete natječaja FZOEU će dodjeljivati sredstava donacije do najviše 75 000 kuna po prijavi i to za opravdane troškove nabave jednog ili više spomenutih sustava. 

Pri tome se iznos do 80% troškova, odnosno do spomenutih najviše 75 000 kuna može dobiti na područjima od posebne državne skrbi ili prve skupine otoka, iznos do 60% ili najviše do 56 250 kuna na brdsko-planinskim područjima i u drugoj skupini otoka, a iznos do 40% ili najviše do 37 500 kuna u ostalim dijelovima Hrvatske.

Uvjeti

Postojeća obiteljska kuća koja se može prijaviti na natječaj mora biti energetskog razreda A ili B u primorskom, odnosno A, B ili C u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Naravno, kuća mora biti 'zakonita' i imati više od 50% površine namijenjene za stanovanje, do najviše tri stambene jedinice i građevinsku bruto površinu do 600 m2. Prijaviti se mogu vlasnici ili suvlasnici kuće (naravno, uz suglasnost svih suvlasnika) s prebivalištem na toj adresi.

Najvažniji uvjeti za sustave čija će se ugradnja na taj način poticati su sljedeći. Kotlovi na sječku ili pelete ili pirolitički kotlovi na drva za grijanje i pripremu potrošne tople vode moraju imati stupanj djelovanja najmanje 85%. Dizalice topline namijenjene za grijanje i pripremu PTV-a ili za grijanje, hlađenje i pripremu PTV-a kod temperatura polaznog voda od 35 °C moraju imati sezonski toplinski množitelj (SCOP) veći od 4,1 (tlo - voda), 4,3 (voda - voda), odnosno 3,5 (zrak - voda), a u slučaju temperatura polaznog voda od 55 °C moraju imati SCOP veći od 3,5 (tlo - voda), 3,7 (voda - voda), odnosno 3,1 (zrak - voda), dok preporučene vrijednosti sezonskog koeficijenta energetske učinkovitosti (SEER) trebaju biti veće od 4,5 (tlo - voda), 5,0 (voda - voda), odnosno 4,0 (zrak - voda). Konačno, solarni toplinski sustavi trebaju imati stupanj djelovanja veći od 70%.

Solarshop-Solar panels & Equipment - Post | Facebook

Sunčana elektrana po sistemu "ključ u ruke"

EU Fondovi za solarne elektrane POTICAJI !!

Slikovni rezultat za huawei solar
Od 2020. godine bit će obavezna ugradnja solarnih panela na kuće /  Bljesak.info | BH Internet magazin
JAMSTVO NA Solarne panele 25 godina
Solarne elektrane MIKROSOLARI Trina Jinko Longi Huawei
SOLARNA ELEKTRANA Huawei 3.6kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 8kom , Mrežni pretvarač SMA SINKRO 3.6kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon- 3.6kW  32000kn 

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 4.5kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 10kom , Mrežni pretvarač SUNWAYS  5kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 4.5kW  41500kn
Solarne elektrane SolarShop - Solarshop-Solar panels & Equipment | Facebook

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 5.5kW 
Oprema:Solarni paneli TRINA 430W Mono 13kom , Mrežni pretvarač SOFAR 6kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 5.5kW  49500kn
E/ON Solarne elektrane solarni paneli: Solar Shop

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 8kW 
Oprema:Solarni paneli JINKO 430W Mono 19kom , Mrežni pretvarač FRONIUS 8kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 8kW  67000kn
SOLAR SHOP Hrvatska www.solarno.hr

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 10kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 24kom , Mrežni pretvarač Huawei 10kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 10kW  79000kn

TRINA JINKO HUAWEI Solarne elektrane MIKROSOLARI TOP PONUDA !

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 30kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 540W Mono 56kom , Mrežni pretvarač HUAWEI 33kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 30kW  195000kn
E/ON Solarne elektrane TOP PONUDA: Solar Shop
Slikovni rezultat za jinko logo

HEP EE Solar Plus Solarne Elektrane 
SOLARNA ELEKTRANA Huawei 100kW 
Oprema:Solarni paneli SUNERGY 660W Mono 152kom , Mrežni pretvarač Huawei 100kW,nosači za limeni krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 100kW  595000kn
Solarne Elektrane - Home | Facebook

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 500kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 550W Mono 926kom , Mrežni pretvarač Huawei 100kWx5kom,nosači za limeni krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 500kW  2750000kn
predak Vuci grudnjak sunčane elektrane - estrellasalietti.com
Slikovni rezultat za huawei solar

Slikovni rezultat za solar panel 
Slikovni rezultat za trina logo

Slikovni rezultat za solar panel 

SOLARNA REVOLUCIJA - ZABORAVITE RAČUN ZA STRUJU

 Slikovni rezultat za solar panel

DO UŠTEDE OD 80% VAŠEG RAČUNA ZA STRUJU

Solarne elektrane 35godina JAMSTVO solarni paneli

SOLARNE ELEKTRANE PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"

Uložite novac u solarnu elektranu i opskrbite se vlastitom 
električnom energijom,. 

Povrat investicije osiguran u 5 do 6 godina.

Solarni paneli Trina Jinko Longi Huawei fotonaponski moduli

U daljnjem tekstu pojasniti ćemo Vam kako funckioniraju 

solarne elektrane u Hrvatskoj.

Sunčana elektrana je spojena na instalaciju građevine i u
paralelnom je radu s mrežom. Proizvedena energija koristi
se za vlastite potrebe, a eventualni višak električne energije
isporučuje u mrežu odabranom opskrbljivaču. Ukoliko je
potrebna dodatna električna energija (primjerice noću),
preuzima se iz javne distribucijske mreže preko istog
obračunskog mjernog mjesta (OMM), na način da se
kompenzira sa prije proizvedenim viškom. 

Sunčane elektrane na postojećim građevinama prema Pravilniku
o jednostavnim građevinama i radovima spadaju u jednostavne
radove te za njihovu gradnju nije potrebna građevinska dozvola,
 već se radovi izvode na temelju glavnog projekta i suglasnosti 
HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS). Postupak je vrlo jednostavan, posebice ukoliko je riječ
 o kategoriji potrošnje Kućanstvo (od 01.04.2018.).

Postupak dobivanja suglasnosti izgradnje solarne elektrane 
SE je značajno pojednostavljen u zadnjih godinu dana kako 
slijedi:

1. Izrada projekta

2. Glavni Projekt te zahtjev koji mi ispunjavamo u Vaše ime 
predajete na HEP. Kroz navedeni postupak Vas vodimo mi, 
tekomuniciramo sa HEP-om ukoliko za to postoji potreba

3.Gradnja elektrane, nakon koje se predaje se na HEP 
zahtjev o promjeni brojila te certifikati za ugrađenu robu

4.HEP po primitku dokumenata  stavlja dvosmjerno brojilo te 
izdaje ugovor o trajnom korištenju čime je cijeli postupak 
završen

Potrebni podaci za izradu projekta:

Ime i prezime osobe na koju stoji priključak struje .

Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te snaga I faznost priključka (monofazno/trofazno).

Adresa i oib gore navedene osobe.

Katastarska čestica i katastarska općina gdje se nalazi 
priključak struje.

Slika objekta gdje će se smjestiti solarni moduli.

Slikovni rezultat za jinko logo ŠIFRA POTICAJ-SO
CIJENA 75.000,00 kn
 
Kol