Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Solarne elektrane za kućanstvo

Solarne elektrane za mala kućanstva 2-5KW projekti KLJUČ U RUKE

Solarne elektrane za mala kućanstva 2-5KW projekti KLJUČ U RUKE

Solarne elektrane 10KW ključ u ruke
SOLARNA REVOLUCIJA - ZABORAVITE RAČUN ZA STRUJU

MIKRO SOLARNE ELEKTRANE SOLE-i: predstavljena inovativna usluga za energetsku samoopskrbu

Grupa SOLE-mikrosolari je u Zagrebu premijerno predstavila novu uslugu SOLE-i Mikro Solari, koja će kućanstvima i malim poduzetnicima u Hrvatskoj značajno pojednostaviti donošenje odluke vezane uz samoopskrbu električnom energijom dobivenom od Sunca. SOLE-i Mikro Solari  , tako, kao prvi u regiji ulazi na tržište samoopskrbe te će hrvatskim korisnicima omogućavati izgradnju mikro solarnih elektrana po principu „ključ u ruke“. Riječ je o inovativnom projektu koji će omogućiti okolišno i ekonomski održiv prelazak u energetsku neovisnost. Pomnim odabirom SOLE-i Mikro Solari    vrhunske opreme osigurava pouzdanost investicije i dug životni vijek solarnih elektrana.

Grupa SOLE-i Mikro Solari  od svog osnutka kreira trendove na hrvatskom i regionalnom energetskom tržištu. Prilikom dolaska na slovensko tržište 2009. godine potaknuli su konkurenciju i osigurali bitno niže cijene solarne opreme. Rad Grupe, razvoj novih proizvoda i usluga te ostali poslovni potezi vođeni su odlukama  u korist krajnjeg korisnika i okoliša. SOLE-i Mikro Solari  snažno podupire održivi razvoj i što brži prelazak u »bezugljično« društvo, a sada je otišao korak dalje i učinio važan korak na putu do samoopskrbe kućanstava solarnom energijom. 

Kako bi se to realiziralo SOLE je stvorio rješenje – SOLE-i Mikro Solari  . Riječ je o cjelovitoj usluzi koja će kućanstvima i malim poduzetnicima značajno pojednostaviti put do energetske samoopskrbe solarnom energijom, a samim time i energetsku neovisnost. Unatoč u potpunosti individualiziranoj i energetskim potrebama pojedinaca prilagođenoj konfiguraciji elektrane te ostalih energetskih uređaja, kao što je primjerice toplinska pumpa, sama izvedba će za investitora biti iznimno jednostavna. Naime, prema želji investitora u njegovo ime će sve aktivnosti - od individualnog savjetovanja, pripreme projektne dokumentacije, dobivanja dozvola, do montaže, daljinskog nadzora i održavanja - obaviti stručnjaci SOLE-i Mikro Solari   

SOLE-i Mikro Solari  razvio i inovativni model financiranja koji će svakom investitoru omogućiti da elektranu otplaćuje u skladu sa svojim financijskim mogućnostima. Korištenjem mikro solarne elektrane uštede  na računu za plaćanje električne energije su instantne i iznose približno 75% te se njima može financirati investicija u elektranu bez ulaganja dodatnih vlastitih sredstava. Na taj način su solarne elektrane postale dostupne baš svima koji žele imati vlastitu elektranu te na svom krovu imaju ispunjene tehničke preduvjete za to.  

U skladu s pripremanom Uredbom o samoopskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, solarne elektrane za samoopskrbu djeluju po sustavu neto mjerenja, što u praksi znači da korisnik u svom domaćinstvu postavlja elektranu koja zadovoljava njegove potrebe. Sustav neto mjerenja omogućava pohranjivanje viška dobivene energije u sustav i korištenje energije iz sustava kada solarna elektrana ne proizvede dovoljno energije za vlastite potrebe. Mrežni sustav djeluje kao mjesto pohrane energije, pri čemu pouzdanost opskrbe energijom ostaje nepromijenjena. 

Prilikom obračuna električne energije i mrežarine uzima se u obzir samo ona količina energije (kWh) koja predstavlja razliku između preuzete i dodijeljene radne električne energije (kWh), očitane na istom mjernom mjestu jednom godišnje.

Budući da je investicija u mikro solarnu elektranu dugotrajna, jer je njezin životni vijek 30 i više godina, iznimno je važno da je sagrađena od kvalitetnih komponenti pouzdanih proizvođača koje će omogućiti očekivanu i besprijekornu proizvodnju električne energije dugi niz godina. Upravo zato je SOLE-i Mikro Solari  posebnu pozornost posvetio izboru ponuđača i odabrao isključivo tehnologije najinovativnijih slovenskih proizvođača - SOLE Group, SMA Germany, YINGLI Solar i tvrtku Daikin za toplinske pumpe.

Kroz moto „Pokrenimo obnovljivu Hrvatsku“ predloženo je sljedeće: 

• Završiti do kraja 2018. sve započete projekte OIE kojima je MINGO izdao EO, time ćemo vratiti povjerenje investitorima u mogućnost i sigurnost investiranja u RH i omogućiti preko 5 milijardi HRK investicija. 
• Uvesti 20.000 mikrosolara (do 5KW) do kraja 2015. uz jednokratnu subvenciju i 100.000 do kraja 2020. Prva faza uvođenja se odnosi na mikropoduzetnike čime im olakšavamo poslovanje i otvaramo investicije od preko 1 milijarde HRK domaćeg kapitala i zaposlenja preko 2000 radnika u sektoru obrta i malog poduzetništva. Nakon toga se proširuje na kućanstva. 
• Izgraditi barem 250MW regulacijske elektrane sa brodskim motorima izgrađenim u domaćim tvrtkama pogonjene na tekuće biogorivo ili plin. Domaća industrija može sudjelovati sa 100% učešća i stvoriti novi izvozni proizvod. 
• Izgraditi novu zatvorenu RHE Jasenica snage 300MW do 2020. i proširenjem do maksimalno 1050MW u 2025. Hrvatska industrija može pružiti preko 80% domaćeg učešća. Rješavamo se nekoliko gorućih ekoloških problema-neka se uključe i EU institucije/fondovi. 

PREZENTACIJA


Izmjenama i dopunama Tarifnog sustava osigurat će se daljnji razvoj projekata sunčanih elektrana s obzirom na utvrđivanje kvote za 2013. godinu. Nadalje, utvrđuje se tehnologija korištenja energije tla i vode kao i minimalna učinkovitost za proizvodnju toplinske energije u cilju ostvarivanja prava na dodatni bonus kao dodatni poticaj. Pojašnjava se određivanja promjenjivog dijela tarifne stavke, što
podrazumijeva gradove i općine na području Republike Hrvatske neovisno o tome gdje će biti izgrađeno postrojenje.
Isto tako, precizira se uvjet za ostvarenje korekcije fiksne tarife s korektivnim koeficijentom za korištenje toplinskog sustava, vezano uz ispunjavanje uvjeta energetske učinkovitosti kogeneracijskih postrojenja koja koriste biomasu i bioplin, nadalje, utvrđuje se vrijeme obračuna isplaćenih poticajnih financijskih sredstava kao razlike između poticajne cijene i prosječne proizvodne cijene električne energije (PPC) za povlaštenog proizvođača koji ne ispunjava tražene uvjete.
Također se preciziraju uvjeti Operatora tržišta vezano uz plaćanje i obračun isporučene električne energije iz određenih grupa postrojenja.
Ove izmjene i dopune Tarifnog sustava će dodatno potaknuti jačanje i dinamiziranje ulaganja u energetskom sektoru.

(1) Visine fiksnih tarifnih stavki (C) izražene u kn/kWh za isporučenu električnu energiju iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za sljedeće grupe postrojenja iznose:

1. Za postrojenja priključena na distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage do uključivo 1 MW

2. Za postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage veće od 1 MW

(2) Za integrirane sunčane elektrane do instalirane snage uključivo 300 kW, korekcija fiksne tarifne stavke (Ck) određuje se prema izrazu:
Ck = C x k1 x k2
u kojem je:
C – visina fiksne tarifne stavke,
k1 – korektivni koeficijent za integrirane sunčane elektrane,
k2 – korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje
pomoću obnovljivih izvora energije (dalje: toplinski sustavi na OIE):
– sunčani kolektor;
– korištenje energije tla i vode.
(3) Korektivni koeficijent za integrirane sunčane elektrane k1 iznosi:
– za grupu 1.a.1. 2,39
– za grupu 1.a.2. 2,03
– za grupu 1.a.3. 1,50

(4) Korektivni koeficijent za korištenje toplinskog sustava na OIE k2 iznosi:
– za grupu 1.a.1. 1,2
– za grupu 1.a.2. 1,1
– za grupu 1.a.3. 1,03.
Uvjet za ostvarenje korekcijskog koeficijenta k2 je postojanje i održavanje u funkciji toplinskog sustava na OIE, na istoj građevnoj čestici, u svrhu zadovoljenja toplinskih potreba zgrade na kojoj se instalira integrirana sunčana elektrana.ŠIFRA MIKROSOLAR
CIJENA 7.770,00 kn
 
Kol