HEP EE Solar Plus Program i SolarShop: Solar Shop
 
Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

HEP EE Solar Plus Program i SolarShop

HEP EE Solar Plus Program i SolarShop

Gradovi se mijenjaju se iz pasivnih potrošača energije u aktivne sudionike gospodarenja energijom. Prvi korak prema pametnim gradovima u Hrvatskoj je podizanje energetske učinkovitosti potrošnje, odnosno znatno smanjenje potrošnje električne energije te informacijsko povezivanje između pametnih uređaja, pametnih zgrada i postojeće distribucijske mreže.

SET 10kW Solarna elektrana"ključ u ruke"


Slikovni rezultat za huawei solar
Slikovni rezultat za longi logo
JAMSTVO NA Solarne panele 25 godina

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 3.6kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 8kom , Mrežni pretvarač SINKRO 3.6kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon- 3.6kW  32000kn 

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 4.5kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 10kom , Mrežni pretvarač SINKRO 5kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 4.5kW  41500kn

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 5.5kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 13kom , Mrežni pretvarač SINKRO 6kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 5.5kW  49500kn

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 8kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 19kom , Mrežni pretvarač SINKRO 8kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 8kW  67000kn

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 10kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 24kom , Mrežni pretvarač Huawei 10kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 10kW  79000kn

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 30kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 70kom , Mrežni pretvarač SINKRO 33kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 30kW  195000kn
Slikovni rezultat za jinko logo

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 100kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 240kom , Mrežni pretvarač Huawei 100kW,nosači za limeni krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 100kW  595000kn

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 500kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 1170kom , Mrežni pretvarač Huawei 100kWx5kom,nosači za limeni krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 500kW  2750000kn
Slikovni rezultat za huawei solar

Slikovni rezultat za solar panel 
Slikovni rezultat za trina logo

Slikovni rezultat za solar panel 

SOLARNA REVOLUCIJA - ZABORAVITE RAČUN ZA STRUJU

 Slikovni rezultat za solar panel

DO UŠTEDE PREKO 90% VAŠEG RAČUNA ZA STRUJU

SOLARNE ELEKTRANE PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"

Uložite novac u solarnu elektranu i opskrbite se vlastitom 
električnom energijom,. 

Povrat investicije osiguran u 5 do 6 godina.

U daljnjem tekstu pojasniti ćemo Vam kako funckioniraju 

solarne elektrane u Hrvatskoj.

Sunčana elektrana je spojena na instalaciju građevine i u
paralelnom je radu s mrežom. Proizvedena energija koristi
se za vlastite potrebe, a eventualni višak električne energije
isporučuje u mrežu odabranom opskrbljivaču. Ukoliko je
potrebna dodatna električna energija (primjerice noću),
preuzima se iz javne distribucijske mreže preko istog
obračunskog mjernog mjesta (OMM), na način da se
kompenzira sa prije proizvedenim viškom. 

Sunčane elektrane na postojećim građevinama prema Pravilniku
o jednostavnim građevinama i radovima spadaju u jednostavne
radove te za njihovu gradnju nije potrebna građevinska dozvola,
 već se radovi izvode na temelju glavnog projekta i suglasnosti 
HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS). Postupak je vrlo jednostavan, posebice ukoliko je riječ
 o kategoriji potrošnje Kućanstvo (od 01.04.2018.).

Postupak dobivanja suglasnosti izgradnje solarne elektrane 
SE je značajno pojednostavljen u zadnjih godinu dana kako 
slijedi:

1. Izrada projekta

2. Glavni Projekt te zahtjev koji mi ispunjavamo u Vaše ime 
predajete na HEP. Kroz navedeni postupak Vas vodimo mi, 
tekomuniciramo sa HEP-om ukoliko za to postoji potreba

3.Gradnja elektrane, nakon koje se predaje se na HEP 
zahtjev o promjeni brojila te certifikati za ugrađenu robu

4.HEP po primitku dokumenata  stavlja dvosmjerno brojilo te 
izdaje ugovor o trajnom korištenju čime je cijeli postupak 
završen

Potrebni podaci za izradu projekta:

Ime i prezime osobe na koju stoji priključak struje .

Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te snaga I faznost priključka (monofazno/trofazno).

Adresa i oib gore navedene osobe.

Katastarska čestica i katastarska općina gdje se nalazi 
priključak struje.

Slika objekta gdje će se smjestiti solarni moduli.

Slikovni rezultat za jinko logo


Vezane vijesti

Kako je zgrada temeljna građevna jedinica grada, upravo zgradu treba početi mijenjati iz pasivnog potrošača energije u aktivnog sudionika koji prikuplja podatke i kreira nove informacije koje služe za upravljanje potrošnjom. Kako bi optimizirali upotrebu energije potrebno je zgrada pretvoriti u pametne zgrade, na način da energetska učinkovitost postane prioritet. Pametne zgrade, osim upravljanja uvjetima u interijeru, imaju sposobnost komunikacije s okolinom i prilagođavanja vlastite potrošnje mrežnim uvjetima. Priključivanjem obnovljivih izvora situacija se usložnjava jer zgrada postaje aktivni element mreže.

Smanjenje ovisnost o uvozu, razvoj energetike prema europskoj Energetskoj uniji, energetska učinkovitost, dekarbonizacija energetskog sektora pa i sektora zgradarstva, istraživanje novih tehnologija - samo su neki od ciljeva Europske unije, ali i Hrvatske elektroprivrede, koja intenzivno radi na projektima uvođenja naprednih mreža u distribucijskim područjima, sustavu daljinskog centralnog grijanja, mjerama energetske učinkovitosti u krajnjoj potrošnji u zgradama HEP grupe i za kupce HEP grupe i razvija projekte obnovljivih izvora energije.

Hrvatska elektroprivreda već neko vrijeme svoj poslovni model proširuju te svoju ponudu prodaje energije obogaćuju pružanjem različitih energetskih usluga. Osnovna djelatnost HEP-ovih tvrtki je proizvodnja i prodaja električne i toplinske energije te plina krajnjim kupcima. HEP ESCO tu uslugu dopunjuje tako da pomaže kupcima HEP grupe da prepoznaju i ostvare određene uštede, bilo kroz projekte uvođenja konkretnih mjera energetske učinkovitosti, bilo uvođenjem sustavnog pristupa gospodarenju energijom. Tako HEP Opskrba, u suradnji s HEP ESCO-m, svojim kupcima iz kategorije poduzetništvo uz opskrbu električnom energijom nudi energetske usluge, koje im mogu pomoći da upoznaju i smanje svoju potrošnju. Jedna od energetskih usluga koja se nudi kupcima HEP-a je i 'Uspostava daljinskog očitanja električne energije i uvođenje sustava za gospodarenje energijom ESCO Monitor®'.

Također HEP je pokrenuo je nove programe investicija u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te projekte javne rasvjete po novom ESCO/EPC modelu. Naime HEP ESCO za tržište, nudi izgradnje sunčanih elektrana u kombinaciji s mjerama energetske učinkovitosti po principu 'ključ u ruke' za javne zgrade, poslovne zgrade, hotele, višestambene zgrade i industrijske objekte kroz program HEP EE solar plus.

Za suvlasnike više-stambenih zgrada pripremljen je Program obnove plinskih kotlovnica, pri čemu su uštede vidljive odmah na računima za grijanje, a otplata ide kroz stambenu pričuvu na rok do 10 godina.

HEP grupa, kao predvodnik primjene zelene tehnologije planira u narednih tri do četiri godine kroz HEP PV program na krovovima HEP-ovih poslovnih i proizvodnih zgrada instalirati više od 300 sunčanih elektrana koje će električnu energiju koristiti na mjestu proizvodnje. Ideja je, kod malih sunčevih elektrana proizvesti optimalnu količinu energije za potrebe objekta.

HEP je još 2014. na krovovima poslovnih objekata u svom vlasništvu izgradio 9 sunčanih elektrana pojedinačne snage do 30 kW, ali sa statusom povlaštenog proizvođača električne energije što omogućuje prodaju proizvedene električne energije Hrvatskom operatoru tržišta energije prema povlaštenoj cijeni. Ugovor o otkupu električne energije traje 14 godina.

Projektom izgradnje sunčanih elektrana na HEP-ovim poslovnim zgradama, usmjerenim na proizvodnju električne energije na mjestu njenog korištenja, u samim zgradama, HEP prati zakonodavnog paket ‘Čista energija za sve Europljane', Europske komisije. Zakonodavni paket usmjeren je za održavanje konkurentnosti Europske unije uslijed promjena na svjetskim energetskim tržištima zbog prelaska na čistu energiju. HEP želi biti predvodnik tog prelaska u Hrvatskoj, a ne da mu se tek prilagođava.

Nadalje, kroz program sustavnog gospodarenja energijom - HEP SGE program - realizirat će se više od 80 projekata. Time HEP sveobuhvatno planira gospodariti energijom u svojim zgradama koji za cilj ima djelotvorno upravljanje troškovima za energiju te identifikaciju potencijala za uštedu energije i vode te smanjiti utjecaj HEP-ovih zgrada na okoliš. HEP SGE program je u skladu s revidiranom Direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD Directive 210/31/EU), koja potiče korištenje novih pametnih tehnologija za smanjenje potrošnje energije u zgradama i davanje prioriteta energetskoj učinkovitosti.

Energetska učinkovitost je gorivo broj jedan u održivom globalnom energetskom sustav i najdjelotvorniji način smanjenja negativnih utjecaja na okoliš te temelj pametnim tehnologijama koje ubrzano dolaze, a koje upotpunjuju i unapređuju sustave u zgradama. Termini kao što su 'pametna zgrada', 'pametna brojila', 'pametni grad' više nisu tako nepoznati.


ŠIFRA SOLAR PLUS
CIJENA 1,00 kn
 
Kol