Povlašteni proizvođači električne energi: Solar Shop
 
Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Povlašteni proizvođači električne energije

Povlašteni proizvođač

Povlašteni proizvođač je energetski subjekt koji u pojedinačnom proizvodnom objektu istodobno proizvodi električnu i toplinsku energiju, koristi otpad ili obnovljive izvore energije na gospodarski primjeren način koji je usklađen sa zaštitom okoliša.

HEP-Operator prijenosnog sustava i HEP-Operator distribucijskog sustava dužni su od povlaštenog proizvođača preuzeti njegovu ukupno proizvedenu električnu energiju, dok je svaki opskrbljivač dužan, prema propisanim uvjetima (Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče), preuzeti minimalni udjel električne energije koju su proizveli povlašteni proizvođači u sustavu poticanja.

Status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se rješenjem Hrvatske energetske regulatorne agencije, u skladu s uvjetima koje Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije propisuje ministar gospodarstva, rada i poduzetništva.

Povlašteni proizvođač, osim hidroelektrana snage veće od 10 MW, može steći pravo na poticajnu cijenu iz Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije povlašteni i tarifni kupci električne energije dužni su plaćati naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Naknada će biti posebno iskazana u računu za električnu energiju, uz sve ostale naknade čije je plaćanje definirano Zakonom o energiji.

Hrvatski operator tržišta energije:

  • sklapa ugovore o otkupu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije s povlaštenim proizvođačima koji imaju pravo na poticajnu cijenu,
  • sklapa ugovore sa svim opskrbljivačima radi provođenja uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije koju su proizveli povlašteni proizvođači s pravom na poticajnu cijenu,
  • prikuplja naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije od opskrbljivača,
  • obračunava i raspodjeljuje poticajnu cijenu na povlaštene proizvođače temeljem sklopljenih ugovora.


ŠIFRA HEP_HROTE
CIJENA 0,00 kn
 
Kol