E/ON Solarne elektrane solarni paneli: Solar Shop
 
Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

E\ON Solarne elektrane solarni paneli

Solarne elektrane solarni paneli

Solarshop-Solar panels & Equipment - Post | Facebook  

Sunčana elektrana po sistemu "ključ u ruke"

EU Fondovi za solarne elektrane POTICAJI !!  

Slikovni rezultat za huawei solar
Od 2020. godine bit će obavezna ugradnja solarnih panela na kuće /  Bljesak.info | BH Internet magazin  
JAMSTVO NA Solarne panele 25 godina
Solarne elektrane MIKROSOLARI Trina Jinko Longi Huawei  
SOLARNA ELEKTRANA Huawei 3.6kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 8kom , Mrežni pretvarač SMA SINKRO 3.6kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon- 3.6kW  32000kn 

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 4.5kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 10kom , Mrežni pretvarač SUNWAYS  5kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 4.5kW  41500kn
Solarne elektrane SolarShop - Solarshop-Solar panels & Equipment | Facebook  

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 5.5kW 
Oprema:Solarni paneli TRINA 430W Mono 13kom , Mrežni pretvarač SOFAR 6kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 5.5kW  49500kn
E/ON Solarne elektrane solarni paneli: Solar Shop  

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 8kW 
Oprema:Solarni paneli JINKO 430W Mono 19kom , Mrežni pretvarač FRONIUS 8kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 8kW  67000kn
SOLAR SHOP Hrvatska www.solarno.hr  

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 10kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 24kom , Mrežni pretvarač Huawei 10kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 10kW  79000kn

TRINA JINKO HUAWEI Solarne elektrane MIKROSOLARI TOP PONUDA !  

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 30kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 540W Mono 56kom , Mrežni pretvarač HUAWEI 33kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 30kW  195000kn
E/ON Solarne elektrane TOP PONUDA: Solar Shop  
Slikovni rezultat za jinko logo

HEP EE Solar Plus Solarne Elektrane 
SOLARNA ELEKTRANA Huawei 100kW 
Oprema:Solarni paneli SUNERGY 660W Mono 152kom , Mrežni pretvarač Huawei 100kW,nosači za limeni krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 100kW  595000kn
Solarne Elektrane - Home | Facebook  

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 500kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 550W Mono 926kom , Mrežni pretvarač Huawei 100kWx5kom,nosači za limeni krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 500kW  2750000kn
predak Vuci grudnjak sunčane elektrane - estrellasalietti.com  
Slikovni rezultat za huawei solar

Slikovni rezultat za solar panel 
Slikovni rezultat za trina logo

Slikovni rezultat za solar panel 

SOLARNA REVOLUCIJA - ZABORAVITE RAČUN ZA STRUJU

 Slikovni rezultat za solar panel

DO UŠTEDE OD 80% VAŠEG RAČUNA ZA STRUJU

Solarne elektrane 35godina JAMSTVO solarni paneli  

SOLARNE ELEKTRANE PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"

Uložite novac u solarnu elektranu i opskrbite se vlastitom 
električnom energijom,. 

Povrat investicije osiguran u 5 do 6 godina.

Solarni paneli Trina Jinko Longi Huawei fotonaponski moduli  

U daljnjem tekstu pojasniti ćemo Vam kako funckioniraju 

solarne elektrane u Hrvatskoj.

Sunčana elektrana je spojena na instalaciju građevine i u
paralelnom je radu s mrežom. Proizvedena energija koristi
se za vlastite potrebe, a eventualni višak električne energije
isporučuje u mrežu odabranom opskrbljivaču. Ukoliko je
potrebna dodatna električna energija (primjerice noću),
preuzima se iz javne distribucijske mreže preko istog
obračunskog mjernog mjesta (OMM), na način da se
kompenzira sa prije proizvedenim viškom. 

Sunčane elektrane na postojećim građevinama prema Pravilniku
o jednostavnim građevinama i radovima spadaju u jednostavne
radove te za njihovu gradnju nije potrebna građevinska dozvola,
 već se radovi izvode na temelju glavnog projekta i suglasnosti 
HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS). Postupak je vrlo jednostavan, posebice ukoliko je riječ
 o kategoriji potrošnje Kućanstvo (od 01.04.2018.).

Postupak dobivanja suglasnosti izgradnje solarne elektrane 
SE je značajno pojednostavljen u zadnjih godinu dana kako 
slijedi:

1. Izrada projekta

2. Glavni Projekt te zahtjev koji mi ispunjavamo u Vaše ime 
predajete na HEP. Kroz navedeni postupak Vas vodimo mi, 
tekomuniciramo sa HEP-om ukoliko za to postoji potreba

3.Gradnja elektrane, nakon koje se predaje se na HEP 
zahtjev o promjeni brojila te certifikati za ugrađenu robu

4.HEP po primitku dokumenata  stavlja dvosmjerno brojilo te 
izdaje ugovor o trajnom korištenju čime je cijeli postupak 
završen

Potrebni podaci za izradu projekta:

Ime i prezime osobe na koju stoji priključak struje .

Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te snaga I faznost priključka (monofazno/trofazno).

Adresa i oib gore navedene osobe.

Katastarska čestica i katastarska općina gdje se nalazi 
priključak struje.

Slika objekta gdje će se smjestiti solarni moduli.

Slikovni rezultat za jinko logo


Ulaganje u solarne elektrane danas je isplativo bez ikakvih poticaja

SET 10kW Solarna elektrana"ključ u ruke"


Slikovni rezultat za huawei solar
Slikovni rezultat za longi logo
JAMSTVO NA Solarne panele 25 godina

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 3.6kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 8kom , Mrežni pretvarač SINKRO 3.6kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon- 3.6kW  32000kn 

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 4.5kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 10kom , Mrežni pretvarač SINKRO 5kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 4.5kW  41500kn

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 5.5kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 13kom , Mrežni pretvarač SINKRO 6kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 5.5kW  49500kn

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 8kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 19kom , Mrežni pretvarač SINKRO 8kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 8kW  67000kn

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 10kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 24kom , Mrežni pretvarač Huawei 10kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 10kW  79000kn

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 30kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 70kom , Mrežni pretvarač SINKRO 33kW,nosači za krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 30kW  195000kn
Slikovni rezultat za jinko logo

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 100kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 240kom , Mrežni pretvarač Huawei 100kW,nosači za limeni krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 100kW  595000kn

SOLARNA ELEKTRANA Huawei 500kW 
Oprema:Solarni paneli LONGI 430W Mono 1170kom , Mrežni pretvarač Huawei 100kWx5kom,nosači za limeni krov,kablovi,konektori i sva ostala oprema sa dostavom montažom i puštanjem u pogon  - 500kW  2750000kn
Slikovni rezultat za huawei solar

Slikovni rezultat za solar panel 
Slikovni rezultat za trina logo

Slikovni rezultat za solar panel 

SOLARNA REVOLUCIJA - ZABORAVITE RAČUN ZA STRUJU

 Slikovni rezultat za solar panel

DO UŠTEDE PREKO 90% VAŠEG RAČUNA ZA STRUJU

SOLARNE ELEKTRANE PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"

Uložite novac u solarnu elektranu i opskrbite se vlastitom 
električnom energijom,. 

Povrat investicije osiguran u 5 do 6 godina.

U daljnjem tekstu pojasniti ćemo Vam kako funckioniraju 

solarne elektrane u Hrvatskoj.

Sunčana elektrana je spojena na instalaciju građevine i u
paralelnom je radu s mrežom. Proizvedena energija koristi
se za vlastite potrebe, a eventualni višak električne energije
isporučuje u mrežu odabranom opskrbljivaču. Ukoliko je
potrebna dodatna električna energija (primjerice noću),
preuzima se iz javne distribucijske mreže preko istog
obračunskog mjernog mjesta (OMM), na način da se
kompenzira sa prije proizvedenim viškom. 

Sunčane elektrane na postojećim građevinama prema Pravilniku
o jednostavnim građevinama i radovima spadaju u jednostavne
radove te za njihovu gradnju nije potrebna građevinska dozvola,
 već se radovi izvode na temelju glavnog projekta i suglasnosti 
HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS). Postupak je vrlo jednostavan, posebice ukoliko je riječ
 o kategoriji potrošnje Kućanstvo (od 01.04.2018.).

Postupak dobivanja suglasnosti izgradnje solarne elektrane 
SE je značajno pojednostavljen u zadnjih godinu dana kako 
slijedi:

1. Izrada projekta

2. Glavni Projekt te zahtjev koji mi ispunjavamo u Vaše ime 
predajete na HEP. Kroz navedeni postupak Vas vodimo mi, 
tekomuniciramo sa HEP-om ukoliko za to postoji potreba

3.Gradnja elektrane, nakon koje se predaje se na HEP 
zahtjev o promjeni brojila te certifikati za ugrađenu robu

4.HEP po primitku dokumenata  stavlja dvosmjerno brojilo te 
izdaje ugovor o trajnom korištenju čime je cijeli postupak 
završen

Potrebni podaci za izradu projekta:

Ime i prezime osobe na koju stoji priključak struje .

Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te snaga I faznost priključka (monofazno/trofazno).

Adresa i oib gore navedene osobe.

Katastarska čestica i katastarska općina gdje se nalazi 
priključak struje.

Slika objekta gdje će se smjestiti solarni moduli.

Slikovni rezultat za jinko logo


Glavni fokus poslovanja E.ON-a je upravo edukacija i promocija korištenja energije Sunca.

Najbolji način na koji tvrtke mogu smanjiti troškove električne energije i doprinijeti očuvanju okoliša je ugradnja solara. Trend održivog poslovnog razvoja prepoznaje sve više tvrtki u Hrvatskoj, među njima i najveća hotelska grupacija Valamar Riviera, kojoj će E.ON Solar do kraja godine isporučiti solarne sustave za 26 turističkih objekata diljem obale.

Kako trenutno procjenjujete situaciju sa solarnim panelima (FN) u Hrvatskoj, kako po pitanju rasprostranjenosti, tako i regulative i ostalog?

U posljednje tri godine u Hrvatskoj je počela treća faza razvoja tržišta sunčanih elektrana u kojoj više nisu potrebni poticaji za isplativost projekata. Dva ključna faktora omogućila su tržišni pristup. S jedne strane je došlo do značajnog pada cijene fotonaponske opreme, a usporedno s tim procesom dogodio se iznimno velik rast troška električne energije. Povećanje naknade za obnovljive izvore energije rezultiralo je povećanjem ukupne cijene električne energije za pravne osobe za otprilike 15 posto! Dodatno, cijena radne energije je u konstantnom rastu tako da je ukupna cijena električne energije za pravne osobe u 2019. najmanje 30 posto veća nego 2017. godine. Kombinacijom tih uvjeta, razdoblje povrata ulaganja u sunčane elektrane smanjeno je na svega šest godina bez poticaja, kako za pravne, tako i za fizičke osobe, gdje je povrat od šest do osam godina.

Ugradnja

Najbolji način na koji tvrtke mogu smanjiti troškove električne energije i doprinijeti očuvanju okoliša je ugradnja solara

Koliko je, prema vašem iskustvu, u Hrvatskoj prepoznat benefit instaliranja FN na krovove privatnih i pravnih osoba za vlastitu uporabu, a ne više toliko za prodaju energije opskrbljivačima?

S obzirom na trenutačnu regulativu, ulaganje u sunčane elektrane za vlastitu potrošnju je apsolutno puno isplativije te bolje regulirano. U E.ON Solaru projektiramo i gradimo sunčane elektrane za poslovne kupce upravo za vlastitu potrošnju, jer su rokovi povrata puno privlačniji. I sam regulatorni okvir je poticajan za takvu vrstu investicije. Istovremeno, naša tvrtka E.ON Energija nudi solarna rješenja i za privatne korisnike, uglavnom obiteljske kuće. Glavni fokus poslovanja E.ON-a u Hrvatskoj je upravo edukacija i promocija korištenja energije Sunca s ciljem povećanja udjela korištenja solarne energije kao najisplativijeg obnovljivog izvora energije. Vjerujemo da će naši građani i tvrtke s vremenom prepoznati te benefite, jer je solarni potencijal Hrvatske ogroman, a do sada nažalost, premalo iskorišten.

Tko su najčešći korisnici vaših usluga – tvrtke (kakve i iz kojih sektora), institucije i sl.?

Naši kupci dolaze iz gotovo svih segmenata gospodarstva – proizvođačka industrija, trgovački centri, turizam te iz puno drugih branši. Bitno je da kupac ima konstantnu potrošnju te dovoljno prostora na lokaciji za izgradnju sunčane elektrane, bilo na krovu ili na zemlji.

Postoji li neki obrazac što klijenti najviše traže – bilo po pitanju snage, tehnologije, cijene i sl.? O kolikoj okvirnoj cijeni projekta FN-a za vlastitu uporabu govorimo u neke manje ili srednje tvrtke?

Svi naši projekti su skrojeni po potrebama naših klijenata, dakle jedinstveni koliko je jedinstven i svaki naš kupac u energetskom smislu. Svakom kupcu pristupamo pojedinačno s velikom pažnjom i sluhom za njegove potrebe. Naši projekti su uvijek u funkciji maksimiziranja koristi za naše kupce –ciljamo da postavljanjem sunčane elektrane kupac ostvari maksimalnu uštedu uz najbolje rokove povrata. S obzirom na to da je svaki projekt jedinstven, paušalno je govoriti o okvirnim cijenama.

Kupci

Projektirali smo, instalirali i u pogon pustili stotinjak sunčanih elektrana u Hrvatskoj i regiji. Naši kupci dolaze iz gotovo svih segmenata gospodarstva

Koji su neki od zanimljivijih projekata koje ste radili?

Trenutno radimo na izgradnji sunčanih elektrana na 26 lokacija turističke grupacije Valamar Riviera po ESCO modelu, što je jedinstveni projekt u Hrvatskoj.

Ovim modelom klijenti tijekom desetogodišnjeg razdoblja otplaćuju sunčanu elektranu isključivo kroz potrošnju električne energije te preuzimaju vlasništvo bez ikakvih dodatnih troškova. Pored toga radimo na nekoliko većih projekata u drvnoj industriji i komercijalnom sektoru.

Trenutno je u realizaciji više od 10 MWp elektrana, a ciljevi za ovu godinu su i puno veći od toga. Sukladno tome možemo konstatirati da smo trenutno vodeći igrač za solarne sustave na hrvatskom tržištu, a naši planovi sežu i na regiju.

ESCO model

Trenutno radimo na izgradnji sunčanih elektrana na 26 lokacija turističke grupacije Valamar Riviera po ESCO modelu

Koji su glavni izazovi s kojima se najčešće susrećete pri dogovaranju, projektiranju i izvođenju FN projekata?

Ovo je zakonski vrlo regulirana djelatnost i kod projektiranja svake elektrane moramo voditi računa o svim parametrima koji su zadani zakonodavnim okvirom. Najveći izazov je educirati kupce o koristima sunčanih elektrana te predočiti što to znači za njihove uštede.

Možete nam reći par riječi o tvrtki E.ON Solar i njezinu djelovanju u Hrvatskoj?

E.ON Solar vodeća je tvrtka u Hrvatskoj za projektiranje i izgradnju sunčanih elektrana po principu ključ u ruke te svojim klijentima pomaže prilikom financiranja gradnje ili ishođenja bespovratnih sredstava. Do sada smo projektirali, instalirali i u trajni pogon pustili stotinjak sunčanih elektrana u Hrvatskoj i regiji. Naši solarni sustavi svakom poslovanju omogućuju neovisnu, ekonomičnu i održivu opskrbu energijom, a naši iskusni stručnjaci klijentima su na raspolaganju od prvih analiza solarnog potencijala do uspješnog stavljanja u pogon samog fotonaponskog sustava.ŠIFRA E.ON
CIJENA 0,00 kn
 
Kol