Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Victron OpzV stacionarni akumulatori vrhunske kvalitete od 200-3000AhTEHNIČKE UPUTE ZA STACIONARNE BATERIJE tipa Victron OPzV (gel) proizvodnje  

1.  SIGURNOST

Baterije Victron OPzV su hermetički zatvorene olovno-kiselinske baterije s ventilski reguliranim unutarnjim pritiskom (VRLA). U njima je elektrolit sumporna kiselina želatinirana pomoću SiO2. Članci se isporučuju električki nabijeni pa ih treba oprezno raspakirati, izbjegavajući kratke spojeve između stezaljki suprotnoga polariteta; u protivnom se mogu dobiti jake struje kratkoga spoja (čak i ako je kućište oštećeno).

Treba izbjeći preopterećenja baterije uslijed kojih bi se provocirala prorada sigurnosno-regulacij-skog ventila i ispuštanje zapaljivog plina.

Za radove treba koristiti maksimalno izoliran alat te ukloniti satove, narukvice i odjeću s metal-nim dijelovima koji bi mogli doći u kontakt sa stezaljkama baterije.

2.  PREUZIMANJE I SKLADIŠTENJE

Bateriju treba raspakirati i provjeriti da li je materijal stigao u dobrom stanju; u suprotnom to se reklamira prijevozniku uz zapisnik.

OPREZ: u slučaju oštećenoga kućišta koristiti rukavice iz gume ili kaučuka (kiselinski otporne).

Baterije se skladište u suhom, svježem i čistom prostoru. Trajanje skladištenja je ograničeno prema

temperaturi na:      6 mjeseci kod 20° C,

4 mjeseca kod 30° C,

2 mjeseca kod 40° C,

jer baterije gube naboj samopražnjenjem:   2% mjesečno kod 20° C,

4% mjesečno kod 30° C

8% mjesečno kod 40° C.

Nakon toga ih treba dopunjavati s 2,25 V/članku kod 20°C (detaljnije u tč. 4.), tako dugo dok se struja punjenja u tri sata ne promijeni, a najduže do 96 sati. Potreba  nadopunjavanja se može utvrditi i mjerenjem napona – ako je niži od  2,06 V/članku.

Nepoštivanje ove preporuke može skratiti životnu dob baterije.

3.  INSTALIRANJE

Baterija se instalira u suhom i čistom prostoru. Ona ne proizvodi korozivne plinove u normalnome pogonu i može se instalirati zajedno s ostalom električnom opremom, čak i u uredu ili radionici s prirodnom ventilacijom.

Kod smještaja u ormare treba osigurati normalno ventiliranje u gornjoj i donjoj zoni ormara (zbog hlađenja). Treba izbjegavati instaliranje u vrućim prostorijama i neposredno pod prozorom. Optimalni pogon je između 15 i 25°C.

Tvornica isporučuje najpogodnije stalke i ormare za baterije koji se montiraju u skladu s prilože- nim uputama. Na izbor su stalci od jednoga do 6 nivoa. Članke treba poredati prema danom rasporedu radi pravilnog rasporeda polariteta i isporučenoga spojnog pribora.

U horizontalnom položaju oznaka strelice na poklopcu članka treba biti okrenuta prema gore.

Treba osigurati da kontaktne površine budu čiste prije postavljanja vijaka, podložaka i matica. Priteže se kalibriranim moment-ključem, i to za vijak M8 momentom 23 do 25 Nm. Loše pritegnut spoj može izazvati probleme za regulaciju napona punjenja u punjaču i štetiti bateriji. Važno je da je baterija montirana stabilno.

4.  PUNJENJE I PRAŽNJENJE

Napon punjenja u režimu održavanja ( "floting") iznosi 2,25 V/članku pri 20°C. Kada srednja temperatura okoline odstupa više od +/-  5°C, preporuča se podesiti napon održavanja:

2,33 V/čl. kod   0°C,

2,29 V/ čl kod 10°C,

2,25 V/čl. kod 20°C,

2,23 V/čl. kod 30°C

2,21 V/čl. kod 40°C

Zbog pojave  rekombinacije plinova moguća je međusobna razlika napona članaka u bateriji do +/-  2% od srednje vrijednosti napona svih članaka.

Napon baterije treba biti jednak umnošku ukupnog broj članaka i potrebnog napona po članku.

Struja punjenja: za maksimalnu životnu dob bateriju treba koristiti priključenu na punjač stalnog napona, a ograničene struje na 0,1 x C10 (A). Ako se baterija koristi do ispražnjenosti od 40%, stru-ja punjenja se sama limitira i posebno ograničavanje nije potrebno. Kod kompletno ispražnjene baterije već 80%  kapaciteta se napuni za 10 sati, uz ograničenje struje na 0,3 x C10.

Valovitost struje je ograničena na 0,1 x C10 (A) ukupne efektivne vrijednosti osnovnog i viših  haarmonika u istosmjernoj struji punjenja. Više vrijednosti (veća valovitost) uzrokuju nepovratna oštećenja baterije i skraćuju joj životnu dob.

Brzo punjenje: od prilike do prilike (4-5 puta godišnje) baterija se može puniti sa 2,40 V/čl., ali strujno ograničeno na 0,1 xC10, u trajanju od 10 do 15 sati, ili detaljnije:

2,45 V/čl. kod   0°C,

2,40 V/ čl kod 10°C,

2,35 V/čl. kod 20°C,

2,32 V/čl. kod 30°C

2,30 V/čl. kod 40°C.

Stanje napunjenosti može se aproksimativno ustanoviti mjereći napon po članku neopterećene i 24 sata odmorene baterije, kod 20°C, prema slijedećim vrijednostima:

Napon (V/čl.)        napunjenost:

2,13                      100%

2,09                        70%

2,06                        50%

2,02                        20%.

Napon na kraju pražnjenja limitira se na slijedeće vrijednosti:

1,70 V/čl. za pražnjenje od 1h do 5h,

1,75 V/čl. za pražnjenje od 5h do 8h,

1,80 V/čl. za pražnjenje od 8h do 24h.

Na gornje vrijednosti treba podesiti podnaponsku zaštitu, radi izbjegavanja predubokog pražnje-nja. Za signalizaciju se koriste žarulje koje se ne gase automatski na kraju pražnjenja.

Važna napomena: baterije ne smiju ostati prazne nakon jačeg terećenja, nego ih treba napuniti na-ponom održavanja. U protivnom se skraćuje životna dob i pouzdanost baterije.

Nehotično duboko pražnjenje: kod potpuno prazne baterije potrošnja sumporne kiseline je potpu-na i elektrolit sadrži samo vodu. Sulfatizacija elektroda je tada najveća, povećavajući znatno unu-tarnji otpor članka. Bateriju treba napuniti na 2,30 V/čl. uz 0,1 x C10 (da se izbjegne termičko pre-opterećenje). Zbog povećanog otpora tada bateriju treba puniti 96 sati.

Važno: ovakvo pražnjenje izaziva prerano starenje baterije i skraćenje životne dobi.

5.   DJELOVANJE TEMPERATURE NA KAPACITET

S povišenjem temperature okoline kapacitet baterije se povećava, a sa sniženjem temperature kapacitet se snižava pa vrijede slijedeći korekcioni faktori:

temperatura okoline  (°C)

-----------------------------------------------------------------------------------

trajanje pražnjenja          -10              0            10            15            20             25                30                donji napon

-----------------------------------------------------------------------------------

do 1h                      0,39        0,59     0,91       0,80         1         1,03           1,05              1,67V/čl.

----------------------------------------------------------------------------------

5h do 8h                 0,60        0,72     0,86       0,93         1         1,02           1,04              1,77V/čl.

----------------------------------------------------------------------------------

8h do 12h               0,60        0,74     0,87       0,94         1         1,02           1,04             1,80V/čl.

----------------------------------------------------------------------------------

6.  ODRŽAVANJE

Nema potrebe za nadolijevanjem vode niti za prisilnom ventilacijom. Poklopci kućišta moraju biti uvijek suhi i čisti, bez prašine. Čisti se samo mekanom pamučnom lagano navlaženom krpom.

® Preporuča se svaki mjesec provjeriti ukupni napon na stezaljkama baterije, koji mora biti jed-nakbroju članaka x napon flotinga/članku.

® Preporuča se jednom godišnje provjeriti napon svakog članka te jednom u godini-dvije provje-riti kapacitet baterije 5-satnim testom pražnjenja prema propisanoj proceduri.

7.  Mora se voditi knjiga održavanja baterije te u nju bilježiti sva iskapčanja prekidača (razlog), ispade izmjeničnoga napajanja, kapacitetne probe i druge bitne podatke.

Knjiga održavanja jeuz jamstveni listosnovni dokument za eventualne reklamacije.

8.   SPECIFIČNE PRIMJENE

U skladu s IEC896-2, broj ciklusa ovih baterija je preko 1200. (Po definiciji, ciklički rad je režim rada kada punom pražnjenju slijedi punjenje, dnevno ili tjedno. Za sve specifične primjene, kao i ciklički rad ili pogon u okolini s posebnim uvjetima, treba se obratiti na proizvođača ili njegova zastupnika:


ŠIFRA VICOPZV
CIJENA 0,00 kn
 
Kol