Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

SOLE AGRI 1-11KW solarno navodnjavanje

VIDEO : UŠTEDA U VAŠEM DOMU

REFERENCA - IZGRAĐENE ELEKTRANE 


VIDEO : UŠTEDA U VAŠEM DOMU


PRIRUČNIK SOLE-AGRI

2.2 kW/7.5 kW/11 kW

Solarni inverter za pogon pumpe za vodu

Sadržaj

O PRIRUČNIKU. 2

Svrha. 3

Priručnik obrađuje. 3

UPUTE O SIGURNOSTI3

Kontrola. 3

Postavljanje. 3

Rad. 3

Održavanje. 3

UVOD. 3

Karakteristike. 4

Osnovna arhitektura sustava. 4

Izgled. 5

POSTAVLJANJE. 6

Otvaranje pakiranja i kontrola. 6

Priprema. 6

Montiranje jedinice. 6

Spajanje na PV (solarne panele)7

Spajanje na AC izlaz (motor)8

Spajanje AC ulaza. 9

Završno sastavljanje. 10

Spajanje kontrolnih signala (opcija)11

PUŠTANJE U RAD. 11

RAD. 12

Napajanje U/I12

Panel za posluživanje i prikazivanje. 12

Postavljanje parametara. 14

Šifre greški i upozorenja. 17

Šifre grešaka. 17

Šifre upozorenja. 17

SPECIFIKACIJE. 18

O priručniku

 

Svrha

Ovaj priručnik opisuje sastavljanje, postavljanje, rad i otklanjanje smetnji u radu ove jedinice. Molimo vas, da pažljivo pročitate priručnik prije postavljanja i puštanja u rad uređaja. Priručnik držite u blizini uređaja za eventualne konzultacije.

 

Priručnik obrađuje

Ovaj priručnik obrađuje i smjernice za sigurnost i postavljanje, te pruža obavijesti o alatima za rad s njim i ožičenju.

 

upute o sigurnosti


UPOZORENJE:  Ovo poglavlje sadrži važne upute za sigurnost i rad. Molimo, da ga pažljivo proučite.

 

 

 

Kontrola


Ukoliko uočite kod prijema uređaja da nedostaju dijelovi ili da je inverter oštećen NEMOJTE GA postavljati niti puštati u rad, jer množe doći do ozljeda ljudi ili oštećenja opreme.

 

 

Postavljanje


1.    Prije postavljanja provjerite, da li faze i nazivni napon izvora napajanja odgovara zahtjevima.

2.    Provjerite, da li su sve žice čvrsto spojene, te da nema kratkog spoja. U protivnom može doći do oštećenja uređaja.

3.    NEMOJTE postavljati inverter na direktno sunčevo svijetlo, jer visoke temperature mogu oštetiti uređaj.

4.    Inverter postaviti dalje od zapaljivih i eksplozivnih predmeta. Pazite da tekućina ne uđe u inverter.

5.    Inverter postaviti na metalnu, nezapaljivu površinu.

 


1.    OPREZ!!  Postavljanje i rad s inverterom smije obavljati samo kvalificirano osoblje.

2.    Za smanjenje opasnosti od strujnog udara prije spajanja žica odvojite uređaj od izvora napajanja.

3.    Za smanjenje opasnosti od strujnog udara NE dodirujte priključke strujnih krugova.

 

 

Rad


1.    Tek nakon što ste spojili sve žice i vratili poklopac na mjesto možete uređaj pustiti u rad. U protivnom može doći do strujnog udara.

2.    Ukoliko ima dovoljno sunčevog svijetla, no malo vode za pumpanje, provjerite da li su žice na motoru obrnuto spojene. Spojite ih pravilno.

3.    Kod ispitivanja pumpe za vodu provjerite, da li se ona nalazi u dovoljno vode. Ne dozvolite da pumpa radi na suho. U tom slučaju inverter uključuje zaštitu.

 

 

Održavanje


1.    Samo kvalificirano i ovlašteno osoblje može održavati, popravljati, kontrolirati inverter, te vršiti zamjenu dijelova.

2.    I nakon odvajanja od izvora napajanja u trajanju od 10 minuta može postojati opasnost od strujnog udara prilikom dodirivanja invertera. Servisiranje jedinice vršiti samo kada provjereno nema napona na njoj.

uvod

 

Zanimanje za obnovljivu energiju je značajno povećano tijekom zadnjih godina, a sunčeva energija postaje najučinkovitiji ekološki izvor energije. Ovaj uređaj je solarni inverter, koji omogućuje pretvaranje DC napona, dobivenog sa solarnih panela, u AC napajanje potrebno za kontrolu i rad pumpe. Ovaj inverter se može i spojiti na mrežu ili 3-fazni generator kao izvor napajanja, ukoliko nema dovoljno sunčevog svijetla. S ovim inverterom pumpe mogu raditi na sunčevu energiju mnogo jeftinije, nego na tradicionalne izvore napajanja.

 

Ovaj inverter ima ugrađen MPPT solarni punjač za maksimalno iskorištenje sunčeve energije. Jednostavno se postavlja, a troškovi održavanja su maleni. To je ekološko rješenje za ruralna područja gdje je dovođenje električne mreže skupo i nepouzdano.

 

Karakteristike

 

·Ugrađeni MPPT solarni punjač

·Podržava 3-fazni asinkroni motor

·Kompatibilan s ulazom iz generatora ili mreže

·Ugrađena potpuna zaštita i automatska dijagnoza

·Funkcija postepenog pokretanja sprečava učinak udara vode i produžuje rok trajanja sustava

·Veći broj LED-ova i ekran za prikaz stanja sustava u realnom vremenu

·Daljinsko praćenje pomoću RS-485

 Onovna arhitektura sustava

Ovaj solarni inverter je projektiran za pogon pumpi za vodu. Slijedeća slika pokazuje osnovnu primjenu ovog invertera. Na njoj su prikazani slijedeći uređaji koji daju sliku potpunog sustava:

·        3-fazni generator ili mreža

·        PV moduli

Izgled

1.    PV ulaz

2.    AC ulaz

3.    AC izlaz

4.    RS – 485 komunikacijski port

5.    RS – 232 komunikacijski port

6.    Kontrolna pločica za signale

7.    Ekran

8.    LED indikatori

9.    Tipke za posluživanje

postavljanje

Otvaranje pakiranja i kontrola

Prije postavljanja provjerite sadržaj pakiranja. Pazite da ništa nije oštećeno. U pakiranju se treba nalaziti slijedeće:

·        Jedinica x 1

·        Priručnik x 1

·        RJ45 kabel x 1

·        RS – 232 kabel x 1

Priprema

Prije spajanja svih žica potrebno je skinuti donji poklopac, uklanjanjem dva vijka kao na slici.

Montiranje jedinice

Prije odabira mjesta za postavljanje provjerite:

·        Ne postavljati inverter na zapaljive materijale.

·        Postavljati na čvrstu, metalnu površinu.

·        Izbjegavati direktno sunčevo svijetlo. Provjeriti, da li je okolina u hladu i da nije prevruća.

·        Postaviti inverter u kutiju koja ne propušta vodu, ni prašinu.

·        Postaviti inverter u visinu očiju, kako bi se mogle očitavati vrijednosti s LCD ekrana.

·        Preporučeni položaj za postavljanje je okomiti položaj na zidu.

·        Ostali predmeti i površine trebaju biti udaljeni od invertera na način prikazan na slici, kako bi se osiguralo dovoljno odvođenje topline i kako bi bilo dovoljno prostora za pristup inverteru.

 POGODNO SAMO ZA POSTAVLJANJE NA BETONSKE

ZIDOVE ILI DRUGE  NEZAPALJIVE POVRŠINE

 

1.    Izbušite četiri rupe na označenim položajima, te postavite četiri vijka.

 

 

2.    Postavite jedinicu na vijke i stegnite ih. Preporučuju se M5 vijci.

 

 

 


 

 

 

 


 

Spajanje na PV (solarne panele)

OPREZ: Prije spajanja PV modula odvojeno postavite DC prekidač između invertera i PV modula. Preporučene karakteristike DC prekidača su C8A/2P/1000VDC/25KA za 2,2 kW, C32A/2P/1000VDC/25KA za 7,5 kW i C40A/2P/1000VDC/25KA za 11 kW.

OPASKA: Preporučuje se postaviti PV kutiju kada se koriste PV moduli u seriji i paraleli

 OPREZ: Važno

Prije spajanja PV modula provjerite slijedeće , kako bi se spriječile ozljede ili oštećenje uređaja.

1.    Treba prekidač postaviti u položaj – isključeno.

2.    Provjeriti, da li je + pol PV ulaznog konektora na inverteru spojen na + pol PV modula, a to vrijedi i za – polove.

3.    Provjeriti, da li je dodatni AC izvor napajanja odvojen.

 

OPREZ: Važno

Ukoliko nema diodne zaštite za povratni tok struje između PV modula i invertera, ne uključujte istovremeno AC i DC prekidače. U protivnom može doći do oštećenja PV modula.

 

Odabir PV modula:

Kod odabira pravilnih PV modula treba u obzir uzeti slijedeće parametre:

1.    Napon otvorenog kruga (Voc) PV modula, te da on ne prelazi maksimalno 800 VDC.

2.    Ukupan napon spojenih PV panela treba biti oko 560 V za invertere s 380 V izlaznog napona.

Uzmimo 255Wp PV modul kao primjer. Nakon razmatranja gore navedenih parametara preporučena konfiguracija za 7,5 kW inverter je prikazana u slijedećoj tablici.

Model invertera

SOLE AGRI 7.5 kW

Nazivna izlazna snaga (Po)

7.5 kW

Proračun:

1.    560V/Vmpp = broj panela N

      N=560V/30.4 =18.4 kom = 19 kom

2.    Provjeriti Voc: N x Voc < 800V. Ako nije smanjiti broj panela N

     19 x 37.5 (Voc) = 712.5 < 800V

3.    Broj panela u paraleli (M)

      M?Po/ (N x Pmax/?- učinkovitost)

      M= 7.5 kW/(19 x 255/0.97) = 1.6 = 2

19 komada u seriji i 2 kompleta u paraleli

 

Maksimalna snaga (Pmax)

255 W

Maks. napon Vmpp (V)

30.4 V

Maks. struja Impp (A)

8.56 A

Napon otvorenog kruga Voc (V)

37.5 V

Struja kratkog spoja Isc (A)

9.12 A

 

 

Spajanje AC izlaza (motor)

OPREZ! Postoje dva bloka priključaka označena s „AC INPUT“ i „AC OUTPUT“. Motor treba spojiti na priključke „AC OUTPUT“: Pazite da ne pomiješate ulazne i izlazne spojeve.

UPOZORENJE! Ožičenje mora napraviti kvalificirano osoblje.

UPOZORENJE! Za siguran i učinkovit rad važno je upotrijebiti odgovarajuće AC izlazne kablove. Za smanjenje opasnosti od ozljeda koristite preporučene spojnice i kablove čije su dimenzije prikazane u nastavku.

Preporučene vrste spojnica:

Preporučeni kablovi:

Model

Tipično ampera

Dimenzija žice

Spojnica

Moment stezanja

Dimenzije

d (mm)

D (mm)

SOLE AGRI 2.2KW

4.8A

18 AWG

4.5

9.5

1.3 ~ 1.4 Nm

SOLE AGRI 7.5KW

15A

13 AWG

4.5

9.5

1.3 ~ 1.4 Nm

SOLE AGRI 11KW

22A

11 AWG

4.5

9.5

1.3 ~ 1.4 Nm

Pridržavajte se slijedećih koraka kod spajanja motora:

1.    Odstranite izolaciju u dužini od 10 mm na sva tri vodiča, te vodiče skratite za 3 mm.

2.    Žice spojite sukladno narednoj tablici na spojnice i čvrsto stegnite vijke na spojnicama.

OPASKA: Za promjenu smjera vrtnje motora zamijenite bilo koje dvije žice.

SAD

Crna(BLK)

Crvena (RED)

Žuta (YEL)

Uzemljenje (GND)

Međunarodno

Siva (GRY)

Crna (BLK)

Smeđa(BRN)

Uzemljenje (GND)

Međunarodni standardi za boje žica na motoru.

 


Provjerite, da li su žice dobro pričvršćene.

 

Spajanje AC ulaza

 

OPREZ: Prije spajanja na AC ulazno napajanje postavite poseban AC prekidač između invertera i izvora napajanja. To omogućuje sigurno odvajanje invertera tijekom održavanja i potpuno štiti AC ulaz od prevelike struje. Preporučene karakteristike AC osigurača su D10A/3P/400 VAC/25KA za 2,2 kW, D25A/3P/400VAC/25KA za 7,5 kW i D32A/3P/400VAC/25KA za 11 kW.  

 

OPREZ: Postoje dva bloka spojnica označenih s „AC INPUT“ i „AC OUTPUT“. Motor treba spojiti na priključke označene s „AC OUTPUT“. NE spajati pogrešno.

 

UPOZORENJE: Sva ožičenja treba obaviti kvalificirano osoblje.

UPOZORENJE: Zbog sigurnosti sustava i učinkovitog rada vrlo je važno koristiti odgovarajuće kablove za spajanje za AC ulaz. Zbog smanjenja opasnosti od ozljeda koristite preporučene spojnice i kablove iz tablica u nastavku.

 

Preporučene vrste spojnica:


Preporučeni kablovi:

Model

Tipično ampera

Žica

Spojnica

Moment stezanja

Dimenzije

d (mm)

D (mm)

2.2KW

5.4A

17 AWG

4.5

9.5

1.3 ~ 1.4 Nm

7.5KW

18.5A

12 AWG

4.5

9.5

1.3 ~ 1.4 Nm

11KW

27.1A

10 AWG

4.5

9.5

1.3 ~ 1.4 Nm

 

Prije spajanja na AC ulaz treba napraviti slijedeće:

1.    Prije spajanja odvojiti uređaj od AC izvora.

2.    Skinuti izolaciju na tri vodiča na dužini od 10 mm, a zatim skratiti vodič za 3 mm.

3.    Žice spojiti sukladno oznakama na priključnom bloku i dobro stegnuti spojnice.

 

 


 


 

UPOZORENJE:

Provjeriti, da li je odvojen AC izvor napajanja prije ožičenja uređaja.

Provjeriti, da li su žice čvrsto spojene.

 

Ukoliko nema dovoljno sunčevog svijetla ili je vrijeme kišovito i oblačno, ručno uključite AC izvor napajanja ili generator, kako bi pumpa mogla cijelo vrijeme raditi.

 

OPREZ: Važno

Na inverter se smije spojiti samo jedan izvor napajanja. U protivnom dolazi do oštećenja invertera ili ozljeda ljudi.

 

Završno sastavljanje

Nakon spajanja svih žica postavite na mjesto donji poklopac i učvrstite ga s dva vijka na način prikazan na slici.

Spajanje kontrolnih signala (opcija)

Priključak za kontrolne signale služi za detekciju nivoa vode, kako bi se spriječilo da pumpa radi na suho ili da u spremnik pritječe previše ili premalo vode.

COM2

Dl1

Dl2

Dl3

COM1

Daljinski prekidač toka

(1)

Detektor nivoa vode (2)

 

Detektor nivoa vode:

Služi sprečavanju rada pumpe na suho spajanjem senzora nivoa vode. Duljina spojne žice ne smije biti veća od 50 m. Ukoliko je nivo vode u bunaru normalan, detektor nivoa vode treba biti zatvoren. Ukoliko je nivo vode u bunaru nizak, detektor nivoa vode je otvoren. Ukoliko ovaj priključak nije spojen na senzor nivoa vode, treba kratko spojiti priključke COM1 i DI3. To je i tvornička postavka tijekom isporuke.

 

Daljinski prekidač toka:

Služi zaštiti od prevelikog ili premalog toka vode u spremnik za vodu. Kada je spremnik pun, prima se signal „pun vode“ (otvoreno stanje na DI1 i zatvoreno stanje na DI2 i COM2) od prekidača toka, te se zaustavlja rad invertera. Kada je nivo vode u spremniku nizak, prima se signal (zatvoreno stanje na DI1 i COM2), a otvoreno na DI2 od prekidača toka i pokreče se inverter. Ovo djelovanje je na raspolaganju samo kada je omogućena funkcija automatskog uključenja. Ukoliko je nivo vode u spremniku normalan DI1 i COM2 su otvoreni.    

puštanje u rad

Korak 1: Provjeriti slijedeće uvjete prije puštanja u rad:

·        Sve žice su pravilno i čvrsto spojene.

·        Upotrijebiti uređaj za mjerenje izolacije za provjeru izolacije motora i žica.

·        Provjeriti, da li DC napon PV modula otvorenog kruga treba podešavati.

 

Korak 2: Uključiti DC prekidač, te dovesti napon do invertera. LCD ekran pokazuje 0.00. Postavite parametre  invertera poput nazivne snage, nazivne frekvencije, nazivne struje i nazivnog napona. Za detalje o postavljanju pogledajte poglavlje „Postavljanje parametara“.

Korak 3: Pritisnite „RUN“ tipku za aktiviranje invertera. Ukoliko je izlazna frekvencija ili dotok vode malen, uzrok može biti pogrešno spajanje žica. Promijenite dvije žice na motoru. Provjerite, da li je izlazna frekvencija i dotok vode normalan. To je znak da su žice pravilno spojene.

rad

Napajanje U/I

Nakon što je uređaj pravilno postavljen pritisnite „RUN“ tipku za uključenje uređaja.

 

Panel za posluživanje i prikazivanje

 

Panel za rad i prikaz je prikazan na narednoj slici, nalazi se na gornjoj strani invertera. On sadrži 4 indikatora, 6 funkcijskih tipki i ekran koji pokazuje status rada i obavijesti o ulazu i izlazu.

LED indikatori

LED indikator

Poruka

Hz

 Zeleno

Svijetli

Prikaz izlazne frekvencije na LCD ekranu.

A

 Zeleno

Svijetli

Prikaz izlazne struje na LCD ekranu.

V

 Zeleno

Svijetli

Prikaz izlaznog napona na LCD ekranu.

A i V

 Zeleno

Svijetli

Prikaz izlazne snage na LCD ekranu.

STOP/RUN

 Zeleno

Svijetli

Inverter radi.

 Zeleno

ISKLJ

Inverter zaustavljen.

 

Funkcijske tipke

Funkcijska tipka

Opis

Esc/PROG

Za ulaz i izlaz iz načina rada –Postavke.

ENTER

Za potvrdu odabrane vrijednosti u načinu rada – Postavke.

 

RUN

Za uključivanje uređaja pritisnuti tipku min. 1 sek.

STOP/RST

Za isključivanje uređaja pritisnuti tipku min. 1 sek.

Za poništenje poruke o greški pritisnuti tipku min. 1 sek.

Za povećanje postavljene vrijednosti.

Za smanjenje postavljene vrijednosti.

i ENTER

Pritisnuti ove dvije tipke istovremeno za pomak kursora.

Postavljanje parametara

Na donjoj slici je prikazan cjelokupni program postavljanja parametara.

Press = pritisnuti

Krajnji korisnik nije trenutno ovlašten mijenjati parametre. Za promjenu parametara obratite se lokalnom prodavaču ili servisu.

?: Ovaj parametar se može promijeniti neovisno o tome, da li je inverter u radu ili isključen.

?: Ovaj parametar se ne može promijeniti kada inverter radi.

 

Program #

Opis

Raspon postavki

Jedinica

Tvornički postavljena vrijednost

Opaska

P0 Postavljanje parametara za motor

P0.00

Nazivna snaga

10-11000

W

7500

?

P0.01

Nazivna frekvencija

50/60

Hz

50

?

P0.02

Nazivni napon

323-506

V

380

?

P0.03

Nazivna struja

0.1-60

A

15

?

P0.04

Gornja granica frekvencije

10 –

P0.01

Hz

50

?

P0.05

Donja granica frekvencije

10 –

P0.04

Hz

10

?

P1 Uređaj za preveliku struju motora i povećanje momenta

P1.00

Maksimalna granica za struju

10-200

%

110

Višekratnik

nazivne struje?

P1.01

Kp za maksimalnu kontrolu struje

50-6000

Nema

1000

?

P1.02

KI za maksimalnu kontrolu struje

5-1000

Nema

100

?

P1.03

60S zaštita od preopterećenja

110-250

%

150

?

P1.04

Zaštita od preopterećenja na motoru

110-250

%

200

?

P1.05

Napon za povećanje momenta

0-10

%

0

Postotak nazivnog napona

P2 DC Postavke napona baterije

P2.00

Zaštita od prevelikog DC napona

Vrijednost u P2.01 - 800

V

800

?

P2.01

Zaštita od premalog DC napona

320 – vrijednost u

P2.00

V

320

?

P2.02

PV referentni napon 

 

P2.01 –vrijednost u

P2.00

V

530

?

Program #

Opis

Raspon postavki

Jedinica

Tvornički postavljena vrijednost

Opaska

P3 Postavke zaštite za inverter pumpe za vodu

P3.00

Mirovanje dok je PV energija slaba

10-3600

S

120

?

P3.01

Mirovanje zbog rada na suho

10-7200

S

1200

?

P3.02

Greška prevelike temperature na inverteru

60-100

?

85

?

P3.03

Upozorenje za prevelike temperature na inverteru

10 –vrijednost u P3.02

?

75

?

P3.04

Vrijeme ubrzavanja motora

5-3600

S

20

?

P3.05

Vrijeme usporavanja motora

5-3600

S

20

?

P4 Postavljanje načina rada invertera

P4.00

MPPT funkcija omogućena/onemogućena

0:Onemogućeno 

Kontrolni PV napon u postavki P2.02

1:Omogućeno

 

1

?

P4.01

Vrsta ulaza

0:PV ulaz

1 : AC izlaz

 

0

?

P4.02

Automatsko isključivanje

0:Onemogućeno

1:Omogućeno

 

0

?

P5 postavljanje korisničke lozinke i vraćanje na tvorničke vrijednosti

P5.00

Postavljanje korisničke lozinke

0-9999

 

0

?

P5.01

Vraćanje na tvorničke vrijednosti

0:Ne

1:Da

 

0

?

OPREZ: Provjeriti, da li je program P4.01 pravilno postavljen, jer u protivnom može doći do oštećenja invertera.

Šifre greški i upozorenja

Sve šifre grešaka i upozorenja se mogu poništiti pritiskom na tipku „RST“ osim A07 i A11. Kada se pojavi šifra greške ili upozorenja pritisnitze „RST“ tipku, pa incverter prelazi u standby način rada (priprema za rad). Pritisnite „RUN“ tipku za uključenje invertera i ponovni rad.

Nakon što se javi A02 ili A03 šifra upozorenja inverter automatski ponovno započinje s radiom nakon razdoblja mirovanja. Ukoliko se tijekom razdoblja mirovanja pritisne „RST“ tipka , treba za početak rada ponovno pritisnuti „RUN“ tipku.

Šifre grešaka

Šifra greške

Vrsta greške

Mogući uzrok

E01

Detekcija gubitka prolaza kroz nulu na izlaznom naponu

1.    Greška kruga za detekciju prolaza kroz nulu.

2.    Greška kruga za pogon.

3.    PV ulaz je nizak.

E02

Prekid vremena za postepeno pokretanje

Otpornik za postepeni početak rada slomljen.

E03

Greška releja

Relej u kvaru

E04

Preveliki napon na izlazu

1.

Kontrola invertera abnormalna

2.

Detekcija je ometana 

E05

Prevelika struja na izlazu

1.

Izlaz kratko spojen.

2.

Motor naglo stao

3.

Rad motora nije normalan

E06

Veliki RMS izlaznog napona

Kontrola invertera nije normalna

E07

Visoki PV napon

1.

PV ulazni napon je prevelik

2.

Greška u naponskom krugu detekcije

E08

Neravnoteža struje

1.

Gubitak izlazne faze 

2.

Izlazni kabel dodiruje uzemljenje

3.

Motor nije u redu

E09

Ventilator blokiran

Ventilator blokiran

E10

Prevelika temperatura

1.    IGBT temperatura prevelika

2.    Nije spojena žica detektora IGBT temperature

E11

Prevelika struja

1.    Izlaz kratko spojen

2.    Motor naglo blokirao

3.    Motor ne radi normalno 

Šifre upozorenja

Šifre upozorenja

Vrsta upozorenja

Mogući uzrok

A01

PV ulazni napon prenizak

1.    PV ulazni napon prenizak

2.    Slabo sunčevo svjetlo 

A02

Slabo sunčevo svjetlo

Slabo sunčevo svjetlo 

A03

Rad na suho

Nizak nivo vode u bunaru

A04

Preopterećenje

1.

Motor naglo stao

2.

Glava pumpe previsoko smještena

3.

Pogrešna postavka struje za motor 

A05

Prevelika struja

1.

Motor naglo stao 

2.

Pogrešna postavka struje za motor 

A06

EEPROM greška

Greška  EEPROM kruga 

A07

IGBT upozorenje za preveliku temperaturu

Previsoka temperatura na IGBT-u

A08

Upozorenje za preveliku temperaturu

Upozorenje za preveliku temperaturu

A09

Prevelika temperatura

1.    Temperatura okoliša iznad gornje granice

2.    kabel za temperaturu okoline nije spojen 

A10

Pogrešne postavke za motor

Pogrešna postavka parametra za motor

A11

Spremnik za vodu pun

Spremnik za vodu je pun

A12

Spremnik za vodu prazan

Nema vode ili je nivo prenizak u spremniku za vodu

A13

Bunar prazan

Nema vode ili je nivo prenizak u bunaru

SPecifikacije


ŠIFRA SOLE-AGRI
CIJENA 12.990,00 kn
 
Kol