Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Solarni paneli - fotonaponski moduli - oprema za solarne elektrane

Solarni paneli i oprema za solarne elektrane

Do poticaja za obnovljive izvore energije uz malo više optimizma

Stalno slušamo negativne i pesimistične priče o poticanju obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, no činjenica jest da se sve više županija uključuje u poticanje obnovljivih izvora energije, a poduzetničke priče poput prve solarne elektrane u Slavoniji pobuđuju golem interes javnosti. 

Fotonaponski sustav

Fotonaponski sustav

Stalno slušamo negativne i pesimistične priče o poticanju obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, no činjenica jest da se sve više županija uključuje u poticanje obnovljivih izvora energije, a poduzetničke priče poput prve solarne elektrane u Slavoniji pobuđuju golem interes javnosti. 

Poticaji za solarne kolektore i u Gradu Zagrebu 

Moramo priznati da nam postaje već poprilično teško slušati kako u Hrvatskoj nema niti interesa niti poticaja za solarne kolektore, jer to više gotovo niti nije istina. 

Naime, prema rezultatima natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jer je čak šest županija u Hrvatskoj od Fonda dobilo sredstva za financiranje projekata poticanja kućnih obnovljivih izvora energije, čemu kao sedmu treba dodati i Varaždinsku županiju koja je još prošle godine najavila provedbu natječaja za sufinanciranje. 

Da stvari budu još zanimljivije, na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 17. svibnja donijeta je za naš sferu vrlo značajna odluka o uvjetima sufinanciranja nabave i ugradnje obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba čime se on svrstava uz sedam drugih županija koje su najavile ili već subvencioniraju obnovljive izvore energije. Ono što nakon ove odluke slijedi jest raspis natječaja koji se nadamo da će se uskoro i dogoditi, a model dodjeljivanja sredstava je već poznat: 40% vrijednosti projekta do ukupnog maksimalnog iznosa poticaja od 12 tisuća kuna. 

Drugim riječima poticaja u županijama ima, međutim situacija gdje poticanje kućnih OIE pada u vodu su općine i gradovi koji nemaju ili sredstava ili interesa za projekte sufinanciranja obnovljivih izvora energije, tako da ako se razmišlja na kojoj je razini potrebno djelovati da se potakne sufinanciranje to su upravo jedinice lokalne samouprave. 

Interes javnosti za prvu solarnu elektranu u Slavoniji 

Kad govorimo o onome što se kod nas popularno naziva „prodavanje struje HEP-u“ a odnosi se na stjecanje statusa povlaštenog proizvođača s povlaštenom otkupnom cijenom za koju često čujemo brojku od približno 65 kojekakvih papira i dozvola koje je potrebno ishoditi te vrijeme od bar godinu dana do čak tri godine u nekim slučajevima. 

Istina jest da je sustav stjecanja statusa i prava na poticajnu cijenu otkupa električne energije koji je trenutno na snazi krojen po mjeri velikih obnovljivih izvora energije i da drugdje postoje bolji i efikasniji sustavi poticanja, od koji su se neki pokazali čak i previše efikasnima, no priča poduzetnika Ivana Lovrića iz Sikirevaca, koji je odlučio uložiti 300 tisuća kuna u gradnju solarne elektrane instalirane snage od 10 kW na svom krovu koja je ujedno postala prva solarna elektrana u Slavoniji. 

Možda je ponešto optimistična procjena povrata investicije od 6 godina, no svakako je zanimljivo čuti da je gosopodinu bilo potrebno tek nešto više od godinu dana za prikupljanje rješavanje sve papirologije. U izjavi za članak objavljen na SB Plus portalu, gospodin Lovrić je izjavio da se papirologija može steći i za šest mjeseci te je zaključio da bi svoje iskustvo mogao iskoristiti za pružanje konzultantskih usluga budućim investitorima koji se odluče na takvu investiciju. 

Drugim riječima, možda je procedura za stjecanje prava na otkup električne energije po povlaštenoj otkupnoj cijeni doista komplicirana i zahtijeva popriličan angažman, no situacija ipak nije tako pesimistična, o čemu svjedoči i slučaj gospodina Lovrića koji je očito izazvao golem interes javnosti radi čega i naš portal bilježi nešto veći broj rezultata pretraživanja za fotonaponske sustave i solarnu energiju općenito. Naravno, željeli bismo vidjeti još ovakvih priča i još već interes javnosti za obnovljive izvore energije, do čega će uz pojednostavljene procedura i institucionalizaciju poticaja konačno vjerujemo uskoro i doći.


ŠIFRA POTICAJI
CIJENA 0,00 kn
 
Kol