Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Solarni moduli MAXCELL

Solarni paneli MAXCELL 250W x 400 kom - AKCIJA komplet

Solarni paneli MAXCELL 100KW - 400 kom x 250W dimenzije 1650x996x50mm - ISPORUKA ODMAH

Solarne elektrane

Solarne fotonaponske sustave možemo podijeliti u dvije osnovne skupine: 

AUTONOMNI (samostalni  ili otočni) sustavi – u kojima se proizvedena energija najčešće skladišti u akumulatorima i

MREŽNI sustavi koji proizvedenu električnu energiju predaju u električnu mrežu, što predstavlja značajnu prednost u pogledu troškova.

Solarni fotonaponski sustavi priključeni na javnu mrežu preko kućne instalacije omogućuju povezivanje distribuiranih sustava na niskonaponsku razinu elektroenergetskog sustava.

Solarni fotonaponski sustav sastoji se od sljedećih komponenti:

 1 – Fotonaponski moduli na montažnoj podkonstrukciji – prema tehnologiji proizvodnje i značajkama dijele se na: monokristalne, polikristalne i tankoslojne (thin-film).

2 – Spojna kutija sa zaštitnom opremom

3 – Kablovi istosmjernog razvoda

4 – Glavna sklopka

5 – Inverter (izmjenjivač) – služi za pretvorbu istosmjerne DC u izmjeničnu AC struju čime se omogućava isporuka struje u javnu elektroenergetsku mrežu.

6 – Kablovi izmjeničnog razvoda

7 – Brojila predane i preuzete električne energije

Za postizanje optimalnih rezultata proizvodnje iz solarne elektrane ključan je stručan nadzor i kontrola rada, koja se provodi korištenjem mjernih uređaja i razvijenih računalnih aplikacija za montoring, neovisno o mjestu gdje se nalazite.

Sve većoj proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije pogoduje: razvoj ekološke svijesti o nužnosti očuvanja okoliša, ubrzani razvoj tehnologije, stalno rastuća potreba za energijom, a time i njezina cijena.

Solarne elektrane proizvode električnu energiju izravnom pretvorbom energije sunčeva zračenja na osnovu fotonaponskog učinka.

Hrvatska zahvaljujući svom iznimno povoljnom geografskom položaju i velikom broju sunčanih sati ima izuzetne potencijale za instalaciju solarnih fotonaponskih elektrana.

Zbog svega navedenog, proizvodnja električne energije iz fotonaponskih elektrana subvencionira se od strane države. U Hrvatskoj, prema trenutnom tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, utvrđene su sljedeće tarifne stavke:

Otkupne cijene za INTEGRIRANE SOLARNE ELEKTRANE

Ck = C x k1

Ck = C x k1 x k2

SE do uključivo 10 kW

2,629 kn/kWh

3.1548 kn/kWh

SE od 10 kW do uključivo 30 kW

2,233 kn/kWh

2,4563 kn/kWh

Za integrirane sunčane elektrane do instalirane snage uključivo 300 kW poticajna cijena (Ck) se određuje prema izrazu: Ck=C×k1×k2 u kojemu je C-visina tarifne stavke, k1-korektivni koeficijent za integrirane sustave, k2-korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću sunčeve energije.

Uvjet za ostvarenje korekcijskog koeficijenta k2 je postojanje i održavanje u funkciji sunčanog toplinskog sustava, na istoj građevinskoj čestici, u svrhu zadovoljavanja toplinskih potreba zgrade na kojoj se instalira integrirana sunčana elektrana.

Iskoristite mogućnost da postanete povlašteni proizvođač električne energije i tako osigurajte  financijski doprinos kućnom budžetu!

Ne zaboravite!

Radni vijek solarne fotonaponske elektrane je 30 godina, što znači da i nakon isteka ugovora od 14 godina nastavljate proizvoditi potpuno besplatnu energiju. Učinci izgradnje ovakvih sustava su višestruki, a za Vas je svakako najvažnije da nakon početne investicije i ulaganja u izgradnju solarne elektrane, već nakon max. 7 godina zarađujete, proizvodeći čistu, zelenu energiju i ne morate se bojati da će Vam sunce poslati račun.

S nama energija budućnosti uskoro može biti i u Vašem domu!ŠIFRA ELEKT100KW
CIJENA 399.000,00 kn
 
Kol