Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!


Kompletna oprema za solarnu elektranu snage 10KW
MAXCELL moduli 250W dimenzije 1650x992x50mm
Pretvarač DIEHL TL11000
Alu konstrukcija za kosi krov
Kablovi
Konektori

ISHOĐENJE DOKUMENTACIJE

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) nadležan je za sklapanje ugovora o otkupu električne energije od povlaštenih proizvođača koji su taj status stekli u skladu s procedurom definiranom podzakonskim aktima. Podzakonski akti dostupni su na internetskoj stranici HROTE-a,www.hrote.hr .

Osnovni uvjet stjecanja statusa povlaštenog proizvođača, kao i prava na poticajnu cijenu proizvedene električne energije je priključak postrojenja na elektroenergetsku mrežu nadležnog operatora sustava.

Prema navedenoj zakonskoj regulativi fizička ili pravna osoba koja namjerava postati povlašteni proizvođač treba ishoditi sljedeće dokumente kako bi stekao status povlaštenog proizvođača i pravo na otkup električne energije po poticajnoj cijeni:

  • Prethodno odobrenje za izgradnju postrojenja / Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (izdaje ga Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva), www.mingorp.hr

  • Ugovor ili predugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu (izdaje ga HEP-ODS d.o.o. DP Elektra za nadležno distribucijsko područje), www.hep.hr

  • Prethodno rješenje o statusu povlaštenog proizvođača (izdaje gaHrvatska energetska regulatorna agencija), www.hera.hr

  • Rješenje o statusu povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija nakon što je postrojenje izgrađeno),www.hera.hr

Za sve upite koji se odnose na svu potrebnu dokumentaciju (uključujući troškove) koju je potrebno ishoditi tijekom administrativne procedure, a koja se odnosi na gore navedene institucije, upućujemo Vas da se obratite istima.

ŠIFRA ELEKT10
CIJENA 79.900,00 kn (115.500,00 kn)
-30 %
 
Kol