Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!


Kompletna oprema za solarnu elektranu snage 10KW
MAXCELL moduli 250W dimenzije 1650x992x50mm
Pretvarač DIEHL TL11000
Alu konstrukcija za kosi krov
Kablovi
Konektori

Solarna elektrana 2KW sadrži:

 • solarni paneli 8 kom x 260W SOLE Mono Ukupno 2KW(potrebno cca 20m2 krova
 • mrežni pretvarač sinkro ENERSOLAR 2KW
 • alu konstrukcija za montažu panela na krov
 • konektori MC4 set x 4kom + PV kabel 6mm 50m
 • SET UKUPNO 9999kn+PDV 

Solarna elektrana 3KW sadrži:

 • solarni paneli 12 kom x 260W SOLE Mono Ukupno 3KW(potrebno cca 30m2 krova
 • mrežni pretvarač sinkro ENERSOLAR 3KW
 • alu konstrukcija za montažu panela na krov
 • konektori MC4 set x 6kom + PV kabel 6mm 70m
 • SET UKUPNO 14500kn+PDV 

Solarna elektrana 4KW sadrži:

 • solarni paneli 16 kom x 260W SOLE Mono Ukupno 4KW(potrebno cca35m2 krova
 • mrežni pretvarač sinkro ENERSOLAR 4KW
 • alu konstrukcija za montažu panela na krov
 • konektori MC4 set x 8kom + PV kabel 6mm 80m
 • SET UKUPNO 18500kn+PDV 

Solarna elektrana 5KW sadrži:

 • solarni paneli 20 kom x 260W SOLE Mono Ukupno 5KW(potrebno cca 45m2 krova
 • mrežni pretvarač sinkro ENERSOLAR 5KW
 • alu konstrukcija za montažu panela na krov
 • konektori MC4 set x 12kom + PV kabel 6mm 100m
 • SET UKUPNO 22900kn+PDV 

ISHOĐENJE DOKUMENTACIJE

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) nadležan je za sklapanje ugovora o otkupu električne energije od povlaštenih proizvođača koji su taj status stekli u skladu s procedurom definiranom podzakonskim aktima. Podzakonski akti dostupni su na internetskoj stranici HROTE-a,www.hrote.hr .

Osnovni uvjet stjecanja statusa povlaštenog proizvođača, kao i prava na poticajnu cijenu proizvedene električne energije je priključak postrojenja na elektroenergetsku mrežu nadležnog operatora sustava.

Prema navedenoj zakonskoj regulativi fizička ili pravna osoba koja namjerava postati povlašteni proizvođač treba ishoditi sljedeće dokumente kako bi stekao status povlaštenog proizvođača i pravo na otkup električne energije po poticajnoj cijeni:

 • Prethodno odobrenje za izgradnju postrojenja / Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (izdaje ga Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva), www.mingorp.hr

 • Ugovor ili predugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu (izdaje ga HEP-ODS d.o.o. DP Elektra za nadležno distribucijsko područje), www.hep.hr

 • Prethodno rješenje o statusu povlaštenog proizvođača (izdaje gaHrvatska energetska regulatorna agencija), www.hera.hr

 • Rješenje o statusu povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija nakon što je postrojenje izgrađeno),www.hera.hr

Za sve upite koji se odnose na svu potrebnu dokumentaciju (uključujući troškove) koju je potrebno ishoditi tijekom administrativne procedure, a koja se odnosi na gore navedene institucije, upućujemo Vas da se obratite istima.

ŠIFRA ELEKT10
CIJENA 7.999,00 kn
 
Kol