Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

MPPT Regulator  Sole 12/24 ,40A

Solarni regulatori
 

Solarni regulatori prenose energiju proizvedenu u solarnim modulima na istosmjerne sabirnice s kojih
se puni baterija i napajaju istosmjerna trošila. Prema gubicima energije pri tom prijenosu, solarni se
regulatori mogu podijeliti u dvije skupine:


a) Regulatori koji ne mogu puniti bateriju i napajati trošila strujom koja je veća od struje solarnih modula

Gotovo svi regulatori danas prisutni na tržištu spadaju u ovu skupinu. Solarni moduli u sustavu s
ovim regulatorima nikada ne rade s najvećom mogućom snagom, jer regulator prisilno snižava
napon modula na iznos napona baterije. Energija koja ostaje neiskorištena je to veća što je baterija
praznija (jer je tada razlika između napona pri kojem moduli najviše proizvode i baterijskog napona
postaje sve veća). Upravo kada je energija najpotrebnija, nastaju najveći gubici energije koji mogu
iznositi i preko 30%, od ukupne energije koju solarni moduli mogu proizvesti .


b) Regulatori koji mogu puniti bateriju i napajati trošila strujom koja je i do 50% veća od struje solarnih modula

Ova tehnologija naziva se MPPT (Maximum Power Point Tracking) i do skora se zbog visoke cijene
primjenjivala samo na većim solarnim sustavima. Padom cijena elektronike, od nedavno je primjena
MPPT regulatora postala isplativa i na malim sustavima.

MPPT regulatori na svom ulazu uvijek održavaju napon solarnih modula na iznosu pri kojem je
snaga modula najveća moguća. Napon solarnog modula za najveću snagu uvijek je viši od napona
baterije. Regulator zapravo djeluje kao transformator spojen između solarnih modula i baterije. Pri
prijenosu snage od modula na bateriju, povećava se struja punjenja i to proporcionalno sniženju
napona. Povećanje struje punjenja u odnosu na ostale vrste regulatora je to veće što je baterija
praznija (više puni kada više treba). 

Dodatna prednost MPPT regulatora je da mogu raditi s modulima potpuno nestandardnih napona.
Osim toga omogućeno je da u istom sustavu rade solarni moduli i baterije čiji se naponi razlikuju. 

Naša ponuda obuhvaća regulatore iz obje skupine pri čemu smo obuhvatiti cijelo područje napona
modula 12V-140V, napona baterija 12V-60V i struja punjenja po regulatoru 5A-60A. 

 

UPUTE ZA KORISNIKE

 

 

SOLARNI REGULATOR PUNJENJA SL-40A

Sadržaj

    Važne sigurnosne upute...................................................................................................4

1. Opis proizvoda ...................................................................................................................6

    1.1 Opći opis ........................................................................................................................6

    1.2 Značajke .........................................................................................................................6

    1.3 Maksimalnatočka podešavanjagraničnog napona. ...........................................................6

    1.4 Temperatura i izlazna snaga ...........................................................................................6

    1.5 Maksimalna snaga točke za praćenje (MPPT) ...............................................................6

    1.6 Kako MPPT funkcionira ................................................................................................7

    1.7 Povišenje napona/zaštita reverznog polariteta  ..............................................................7

    1.8 Mjere opreza pri elektrostatičkom rukovanju  ...............................................................7

    1.9 Podešavanje regulatora solarnog punjenja .....................................................................8

    1.10 Tri stupnja kontrole punjenja........................................................................................8

    1.11 Senzor (osjetnik) temperature baterije (BTS) ..............................................................9

    1.12 Izjednačavanje punjenja ...............................................................................................9

    1.13 Dodatna oprema ........................................................................................................10

2. Instalacija .........................................................................................................................11

    2.1 Pred-Instalacija ............................................................................................................11

    2.2 Uklanjanje gornjeg poklopca .......................................................................................11

    2.3 Montiranje regulatora solarnog punjenja .....................................................................12

    2.4 Konfiguriranje regulatora solarnog punjenja ...............................................................12

    2.5 Kompenzacija temperature ..........................................................................................14

    2.6 Uzemljenje ...................................................................................................................15

    2.7 DC priključak lokacije terminala .................................................................................15

    2.8 Veličina žice i zahtjevi za nadstrujna zaštitu   .............................................................16

    2.9 PV punjenje i kontrola opterećenja moda provodnika ................................................16

    2.10 Jednostavno instaliranje u paralelnoj vezi  ................................................................18

    2.11 Vrsta baterije za odabir...............................................................................................18

    2.12 Instaliranje dodatne opreme .......................................................................................19

3. Rukovanje .........................................................................................................................19

    3.1 Osnovno rukovanje ......................................................................................................19

    3.2 LED status indikatora ...................................................................................................20

4. Rješavanje problema ........................................................................................................21

5. Tehnički podaci .................................................................................................................22

    5.1 Tehnički podaci ............................................................................................................22

    5.2 Okoliš  ..........................................................................................................................22

    5.3 Sigurnost i EMC ...........................................................................................................23

    5.4 Vlaga ............................................................................................................................23

    5.5 Mehaničke značajke .....................................................................................................23

    5.6 Detaljna dimenzija crteža .............................................................................................23

6. Baterije ..............................................................................................................................24

    6.1 Vrste baterije ................................................................................................................24

    6.2 Auto baterije..................................................................................................................24

    6.3 Baterije bez održavanja ................................................................................................24

    6.4 Baterije dubokog ciklusa ..............................................................................................24

    6.5 Zapečaćene baterije ......................................................................................................24

    6.6 Dimenzija baterije ........................................................................................................24

    6.7 Izjednačavanje punjenja ...............................................................................................24

    6.8 Izjednačavanje podešavanja  (Samo nezapečaćene baterije) .......................................25

 

 

 

O ovom Priručniku

Svrha

Svrha ovog Priručnika je da pruži objašnjenja i procedure za instalaciju, operativne, održavanje i rješavanje problema regulatora solarnog punjenja.  

 

Djelokrug

Ovaj Priručnik nudi sigurnosne smjernice, planiranje i postavljanje detaljne informacije, postupke za instalaciju solarnog regulatora punjenja, kao i informacije o radu i rješavanju problema uređaja. On ne daje detaljne podatke o pojedinim markama (brendovima) baterija. Trebate konzultirati pojedine proizvođače baterija za ove informacije.

 

Korisnici

Ovaj priručnik namijenjen je za svakoga tko treba instalirati i rukovoditi solarnim regulatorom punjenja. Instalateri trebaju biti ovjereni (ceritifkovani) tehničari ili električari.

 

Organizovanje

 

Ovaj Priručnikje organiziran ušest Poglavlja.

Poglavlje 1. Opis proizvoda

Poglavlje 2. Instalacija

Poglavlje 3. Rukovanje

Poglavlje 4. Rješavanje problema

Poglavlje 5. Tehnički podaci

Poglavlje 6. Baterija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Važne sigurnosne upute

Spremite ove upute

Ovaj Priručnik sadrži važne upute za regulator solarnog punjača kojeg se treba pridržavati tijekom instalacije i održavanja.

Općenito

1. Pogledajte instalaciju i servisiranje i prepustite kvalificiranom servisnom osoblju. Pogrešna ugradnja ili korištenje može dovesti do opasnosti od požara. Ne koristie sami dijelove u ovoj jedinici.

2. Ukloniti sve izvore energije, fotonaponsku i bateriju prije servisiranja ili instaliranja.   

3. Opasnost - od eksplozivnih plinova.

?Kad radi solarni regulator punjenja, molimo vas NE DIRATI, jer je temperatura previsoka.   

?  Rad u blizini olovnih baterija je opasan. Baterije proizvode eksplozivne plinove, tijekom normalnog rada baterije. 

?Da biste smanjili rizik od eksplozije baterije, slijedite ove upute i one objavljene od proizvodjača i proizvodjača bilo koje opreme koju namjerava koristiti u blizini baterije.

4. Osobne mjere opreza

?Netko bi trebao biti u dometu da vas čuje ili dovoljno blizu da dodje u pomoć, kada radite u blizini baterija od olovne kiseline.   

?Imajte dovoljno pitke vode i sapuna u blizini u slučaju da kiselina iz baterije dodje u kontakt s kožom, odjećom ili očima.

?Nositi potpunu zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Izbjegavajte dodirivanje očiju dok radite u blizini baterije.  

?Ako je kiselina iz baterije u kontaktu sa kožom ili odjećom, odmah oprati vodom i sapunom. Ako kiselina ulazi u oči, odmah isprati oči tekućom hladnom vodom barem 10 minuta i dobiti liječničku pomoć.   

?NIKADA ne pušite i pazite na iskru ili plamen u blizini baterije.

?Budite dodatno oprezni da se smanji rizik od pada metalnog alata na baterije. To bi moglo izazvati ili kratki spoj baterije ili drugog električnog dijela koji može izazvati eksploziju.

?Uklonite osobne metalne predmete kao što su, prstenje, narukvice, ogrlice i satove, kada radite s baterijama olovne kiseline. Olovni akumulator može proizvesti kratki spoj, trenutno dovoljno visok da zavari prsten ili slično za metal, uzrokujući teške opekline.

5. Priprema za punjenje

?Nikada ne punite smrznutu bateriju.

?Budite sigurni da je baterija montirana u dobro prozračenom prostoru.

?Dodajte destilirane vode u svaku ćeliju, sve dok u bateriji ne dosegne razinu kiseline određene po proizvođaču baterije. To pomaže pročišćavanju pretjeranog plina iz ćelija. Nemojte prepuniti. Za baterije bez stanične (ćelijske) kape, pažljivo slijedite upute proizvođača za punjenje.   

 

6. Mjesto za punjač & instalacija

?Regulator koristi komponente koje imaju tendenciju da proizvode lukove ili iskrice. Nikad ne instalirajte u pretincu ili u prisutnosti eksplozivnih plinova.

?Zaštitite sve žice od fizičkog oštećenja, vibracija i prekomjerne topline.

?Osigurajte da je regulator ispravno postavljen za bateriju koja se puni.

?Ne izlažite regulator kiši ili snijegu.

?Osigurajte da su svi konačni spojevi čisti i čvrsti, kako bi se spriječilo iskrenje i pregrijavanje.

?Sustav za punjenje mora biti ispravno instaliran kao što je opisano u ovim uputama prije operacije.

?Nemojte spajati na PV niz, jer može proizvesti više od 40 amps struje kratkog spoja @ 25°C.

?Ne povezujte ulaz na DC izvor, izravno s opterećenjem, regulator solarnog punjača treba da se napaja energijom iz solarnih panela.

?Ne skraćujte na kratko DC izlazni port, inače će oštetiti regulator solarnog punjača.

 

 

 

Simbol –Znak

 

---Upozorenje

---Opasan napon

---Alternativna struja

---Jednosmjerna (istosmjerna) struja

---Zaštita uzemljenjem

---ESD

 

 

Kratice i akronimi

 

BTS

Senzor temperature baterije

DC

Jednosmjerna (istosmjerna) struja 

LED

Dioda koja zrači svjetlo

LVD

Nizak napon - odspojite

LVR

Nizak napon – spojite ponovno

BAT. SELECT

Vrsta baterijeza odabir

CHG. MODE

Način punjenja

PV

Fotonaponski

MPPT

Maksimalna snaga točke za praćenje

PWM

Širina pulsa modulirana  

RE

Obnovljivi izvor energije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opis proizvoda

1.1 Opći opis 

Solarni regulator punjenja je 40-amp 12/24 volti napona Maksimalne snage točke za praćenje (MPPT) fotonaponske (PV) baterije regulatora punjača. Kroz korištenje MPPT tehnologije, regulator solarnog punjača može povećati struju punjenja do 30% ili više u usporedbi s konvencionalnim regulatorima.   Solarni regulator punjača je sofisticiran na tri stupnja punjenja kontrole sustava koji može biti konfiguriran za optimizirajuće parametre naboja baterije do preciznih zahtijeva. Uredjaj je u potpunosti zaštićen od napona tranzijenata, više temperature, previsoke struje, obrnute baterije i povratnih PV veza. Značajka automatskog ograničenja struje omogućuje korištenje punog 40 amp sposobnosti, bez brige o opterećenju od prekomjerne struje, napona ili amp-satna opterećenja na temelju kontrole opterećenja.        

Serije koje prelaze širinu pulsa modulacije (PWM) kontroliše napon punjenja u kombinaciji s kontrolom višestupanjskog naboja algoritma i dovodi do vrhunskog punjenja baterije i poboljšane performanse. Filtrira PWM sustav za napajanje i za kontrolu koristi visoko učinkovite i pouzdane MOSFET tranzistore. MOSFET se uključuje i isključuje na visokim frekvencijama i precizno kontroliše napon punjenja i MPPT. Potpuno automatska kompenzacija temperature punjenja je dostupna da dodatno poboljša kontrolu napunjenosti baterije i performanse. Dodatna baterija temperaturnog senzora je izgradjena za dugotrajnu pouzdanost. Senzor element je ekološki zapečaćen i oklopljen u plastičnu ušku (ušicu), koja prianja na bateriju terminala i RJ11 Port povezuje s uredjajem, a solarni regulator punjača takodjer uključuje izolirani RS232 Port za spajanje na PC računalo za bilježenje podataka i sustav praćenja. Solarni regulator punjača jednostavno instalirati u u paralelnom spoju na izlaz, pa je takodjer pogodan za velike primjene sustava napajanja 

1.2 Značajke

?ADC učitanje izlaznog porta 

?Dodatna baterija temperaturnog senzora osigurava precizno punjenje baterije   

?LED zaslon prikazuje označavanje statusa napunjenosti 

?Zaštita od munje (gromobranska zaštita)

?Obrnuta struja po noći

?Tri stupnja punjenja akumulatora (ukupno, apsorpcija i plutajuće) sa dodatnim temperaturnom kompenzacijom

?Automatska zaštita od preopterećenja

?Mikroprocesorski kontroliran

?Tih, širina pulsa modulirana (PWM), visoka učinkovitost rada  

1.3 Maksimalna točka podešavanja graničnog napona

Vrlo hladne baterije u kombinaciji s visokim nabojem napona postavljenih točaka može proizvesti visoke napone dovoljne da probije ili ošteti drugu opremu spojenu na bateriju. Kako bi se smanjila moguća šteta maksimalni napon postavljene točke je ograničen značajkom koju pruža. Tvorničke postavke mogu biti podesive pomoću sofvera. Bez obzira što podešavanje postavljene točke vrijednosti rezultira iz temperaturne kompenzacije, solarni regulator punjenja nikad neće pokušati primjeniti veći napon punjenja od maksimalnog napona skup točaka granične vrijednosti.       

1.4 Temperatura i izlazna snaga

Viša temperature zaštite se osigurava da se zaštiti jedninica od oštećenja zbog visoke izlazne snage na visokoj temperaturi okoline. Kada je montiran okomito, kako je opisano u odjeljku Instalacije, uredjaj može isporučiti punu izlaznu snagu pri temperaturi od 40°C, a jedinica će imati kapacitet izlaza od 40°C do 60°C. Iako radi u modalitetu punjenja, regulator će smanjiti trošak struje, kako bi se smanjila    temperatura tranzistora i takodjer smanjiti snagu isporučivanja unutar sigurnih granica. U medjuvremenu, zelena LED će treptati za prikazivanje kapaciteta statusa. Tijekom toplinskog prekida, indikator statusa punjenja će prikazati “off” (ugašeno) stanje. Viša temperatura prekida i dogadja se kada temperatura dosegne 60°C ili više. 

1.5 Maksimalna snaga točke za praćenje (MPPT)

MPPT i operacija poticaja prateće struje je u potpunosti automatska i ona će funkcionirati kad je dovoljan PV napon i struja koji su dostupni. Postotno povećanje u izlaznoj struji punjenja u odnosu na  PV struju je promljenjivo, te će se promijeniti s radnim uvjetima. Kada su uvjeti takvi da je nedovoljna PV struja dostupna za proizvodnju povećanog izlaza struje, jedinica će zaustaviti svoju unutarnju DC-DC pretvorbu energije i djelovati kao serije koje prelaze (PWM), s vrlo niskim naprednim padom napona.

Glavni radni uvjeti, koji utječu na poticaj izvedbe, su PV niz temperature i napon baterije. U stalnim solarnim intenzitetima raspoloživih PV promjena napajanja i napona baterije. PV napon niza protiv temperature, karakteristika je takva da ohladjeni PV niz može proizvesti veći napon i više snage, nego vrući PV niz. Kada je PV napon dovoljno visok za MPPT za rad, stalna izlazna snaga se rasporedjuje na baterije. Budući da je izlazna snaga konstantna, dok MPPT radi, pad napona akumulatora proizvodi odgovarajući porast struje punjenja. To znači da se najveći porast struje dogadja s kombinacijom hladne sobne temperature i niskog napona baterije. Uredjaj donosi najveći porast struje punjenja kad ga najviše trebate, po hladnom vremenu s ispražnjenom baterijom. Osim toga, sve što se može učiniti kako bi se smanjila temperatura PV niza, takodjer će dovesti do punjenja struje povećanjem snage PV proizvodnje. U hladnoj/ugodnoj temperaturi i tipičnog stanja punjenja baterije, u većini sustava se vidi oko 10-20 % povećanje. Povećanje struje punjenja može ići do nule u toplim temperaturama, dok se struja punjenja povećava, može lako preći 30% iz ispražnjene baterije i  pri niskim temperaturama.            

1.6 Kako MPPT funkcionira

PV module je tip uredjaja s konstantnom strujom. Kao što je prikazano na tipičnom PV modulu napona  protiv strujne krivulje, struja ostaje relativno konstantna u širokom rasponu napona. Tipični 75 Watni modul je naveden da dostavi 4.45 amps @17 Volti @ 25°C temperature stanice. Konvencionalni PV regulatori bitno povezuju PV niz izravno na bateriju, kada je baterija prazna. Kada je 75 Watni modul priključen izravno na punjenje na 12 Volti, modul još uvijek daje približno istu struju. Medjutim, budući da je izlazni napon sada na 12 Volti, a ne na17 Volti, strujni modul proizvodi umjetno ograničenje i 75 Watni modul donosi 53 Wata. Ovim se troši 22 Wata raspoložive snage.       

Solarni regulator punjača MPPT tehnologije djeluje na vrlo različit način. Pod tim uvjetima solarni regulator punjača izračunava maksimalnu snagu napona (V) pri čemu PV modul isporučuje maksimalnu snagu, u ovom slučaju 17 Volti. Tada MPPT radi u modalitetu od 17 Volti koji ekstraktuje maksimalnu dostupnu snagu iz modula. Solarni regulator punjača kontinuirano izračunava maksimalni napon napajanja pošto radi u promjenjenim uvjetima. Ulazna snaga od maksimalne snage praćenja regulatora, u ovom slučaju 75 Wati, napaja prebacivanje napajanja konvertorskog tipa, što smanjuje 17 Volti, ulaz na bateriju pri naponu na izlazu. Cjelokupnih 75 Wati, što se sada isporučuju na 12 Volti, bi proizvodlo struju od 6.25 amps. Porast struje punjenja od 1.8 amps ili 40 % se postiže pretvaranjem 22 Wata koji bi bili neiskorišteni u korisnu struju punjenja. Imajte na umu da ovaj primjer pretpostavlja 100% učinkovitost kako bi se ilustrovala glavna operacija. U stvarnom radu, poticaj će biti nešto manji.      

1.7 Povišenje napona/zaštita reverznog napona  

Solarni regulator punjača je potpuno zaštićen od obrnutog polariteta i visokog napona tranzijenata i za PV i za baterijske spojeve.    Ako je baterija spojena na obrnuti polaritet, solarni regulator punjača će biti zaštićen unutarnjim osiguračem i osigurač će biti otvoren. Ako je PV niz spojen obrnutim polaritetom, kontrola punjenja sustava se ne uključuje.  

Zaštita od povišenog napona:

 

Napon sustava

Preko točke napona

12V

40V

24V

55V

 

1.8 Mjere opreza pri elektrostatičkom rukovanju

Svi elektronski sklopovi mogu biti oštećeni od strane statičkog elektriciteta. Kako bi se smanjila vjerojatnost elektrostatičkog oštećenja, ispražnjenje samog sebe je dodirivanje vodenog ventila ili nekog drugog električnog uzemljenja, prije rukovanja jedinicom i izbjegavajte dodirivanje komponenti na strujnim kolima. Rizik od elektrostatičkog oštećenja je najviši kad je relativna vlažnost ospod 40%.     

 

 

 

 

 

 

1.9 Podešavanje regulatora solarnog punjača

 

1.9.1 Tvorničke postavke

 

Tablica 1 – 1: Tvorničke isporučenepostavke

Osnovne postavke

Način punjenja

3 stupnja

Apsorpcija napona

14.4/28.8V

Ukupni napon

14.4/28.8V

Plutajući napon

14.4/28.8V

Izjednačavanje

14.4/28.8V

 

1.10 Tri stupnja kontrole punjenja

Solarni regulator punjača obično je konfiguriran za tri faze punjenja, ukupna, apsorpcija i plutajuća.Trostupanjski process punjenja pruža nešto veći napon punjenja, za punjenje baterije, brzo i sigurno. Nakon što je baterija u cijelosti napunjena nešto nižim naponom, primjenjuje se održavanje baterije u punom stanju, bez pretjeranog gubitka vode. Proces tri stupnja punjenja, puni bateriju što je brže moguće, a smanjuje gubitak vode i njeno održavanje.        

 

Slika 1 – 1: Krivulja ukupnog punjenja

 

1.10.1 Krivulja punjenja

Kada počne punjenje, solarni regulator punjača pokušava primjeniti skupno punjenje napona baterije. Sustav će se prebaciti na ukupno punjenje, ako je baterija dovoljno ispražnjena i/ili je dostupna nedovoljna struja punjenja za pokretanje baterije do napona skupne točke za podešavanje. Tijekom razine ukupne faze punjenja, jedinica isporučuje onoliko struje punjenja koliko je moguće da se brzo napuni baterija. Jednom napunjen sustav kontrole ulazi u apsorpciju ili plutanje, jedinica će se ponovno prebaciti na ukupno punjenje, ako napon baterije padne ispod ove zadane točke napona punjenja.            

1.10.2 Apsorpcija punjenja

Tijekom ove faze, jedinica se mijenja na konstantnom naponu, gdje se primjenjuje napon apsorpcije na bateriji. Kada se struja punjenja smanjuje na plutajućoj tranziciji postavke punjenja, baterija je u cijelosti napunjena, a uredjaj se prebacuje na plutajuću fazu.      

1.10.3 Plutajuće punjenje

Tijekom ove faze, plutajući napon se primjenjuje na bateriju da se zadrži u punoj fazi stanje punjenja. Kada napon baterije padne ispod postavke plutajuće za kumulativno razdoblje, novi ukupni ciklus će se pokrenuti.    

1.11 Senzor (osjetnik) temperature baterije (BTS)

Punjenje naponom zahtijeva od baterije promjenu temperature baterije. Kompenzacija temperature napona punjenja poboljšava performance i život baterije, i smanjuje njeno održavanje. Automatska kompenzacija temperature može se osigurati kroz korištenje dodatnog osjetnika (senzora) baterije. Sljedeća tablica otprilike opisuje koliki napon može varirati, ovisno o temperaturi baterije.     

1.12 Izjednačavanje punjenja

Izjednačavanje punjenja je poseban način punjenja baterije. Tijekom uporabe, baterijske stanice (ćelije) mogu postati nejednakih napona i struju mogu isporučiti. To je zbog nakupljanja sulfata na pločama, kao i stratificiranom elektrolitu. Sulfat sprječava stanice od primitka ili isporuke pune snage. Ako sulfat ostane na pločicama, to će očvrsnuti, i trajno smanjiti kapacitet baterije. Stratifikacija dijeli podizač kiseline iz vode, a koncentrirana kiselina ostaje na donjem dijelu ploče, na kraju ih korodira. Izjednačavanje baterije svakih mjesec ili dva (ovisno o upotrebi) produžuje vijek trajanja baterije i pruža bolju učinkovitost baterije.            

Da biste postavili izjednačenje punjenja:

?Uklonite sva DC trošila spojena na bateriju.

?Uklonite sve baterijske čepove (kape) oduška.  

?Provjerite razinu vode u bateriji, trebalo bi biti samo preko vrha pločica (ne prepuniti). Koristite samo destiliranu vodu za punjenje baterije.

?Postavite tip baterije prekidačem ODABIR u položaj “0” ili “1” (položaj “1” je rezerviran).

?Resetujte tip baterije ODABIR potenciometrom na odgovarajuću postavku za sustav baterije kada se završi izjednačavanje punjenja.

1.12.1 Fotonaponsko punjenje i regulator pražnjenja

Solarni regulator punjača može raditi kao regulator PV naboja. Solarni regulator punjača može regulirati do 40 Amps kontinuiranog fotonaponskog (PV) niza strujom pri 12/24 Volta DC za punjenje baterije. Istodobno solarni regulator punjača može obezbjediti maksimum 15 Amp struje istosmjernog opterećenja, ali kapacitet od 40 Amp struje dijeli bateriju s DC opterećenjem.         .

Kada je PV napon niži, baterija će obezbjediti snagu do DC opterećenja, u uvjetima kontrole opterećenja, solarni regulator punjača kontrolira kada ukloniti opterećenje iz sustava, kada je tijekom prekomjernog pražnjenja ili tijekom prekomjernog opterećenja, ta situacija dogodi. Solarni regulator punjača koristi sofverske točke postavke, kako bi se utvrdilo kada se odpojilo ili ponovno uključilo opterećenje, ovisno o naponu baterije. Solarni regulator punjača sprječava oštećenje baterije od prekomjernog ispuštanja tijekom razdoblja lošeg vremena ili pretjeranog opterećenja. Solarni regulator punjača može puniti baterije kada je u ovoj funkciji.                

Slika 1 – 2: PV punjenje i regulator pražnenja 

1.12.2 Automatska PV (fotonaponska) rešetka (tabla) noćnog isključenja

Kada koristite PV način kontrola punjenja, PV niz se automatski isključuje iz baterije noću, kako bi se spriječilo obrnuto curenje struje i zaštitio PV.       

1.12.3 Solarni regulator punjača za kontrolu opterećenja 

Solarni regulator punjača može raditi kao nisko naponsko odspajanje (LVD) za DC opterećenja, kako bi se sprječilo prekomjerno pražnjenje baterije tijekom razdoblja slabog punjenja ili pretjeranih opterećenja. Solarni regulator punjača koristi softverske točke postavke da se utvrdi kada je odspojeno ili ponovno spojeno opterećenje, ovisno o naponu baterije.     

1.12.4 Nizak napon – odspojite

Kada je konfiguriran kao regulator opterećenja, solarni regulator punjača će isključiti opterećenje iz baterije kada dosegne LVD postavku. Tu će biti 1 minuta kašnjenja, nakon što napon padne ispod niskog napona – ospojite (LVD) postavku, prije nego što zapravo regulator isključi opterećenje.      

1.12.5 Nizak napon – spojite ponovno  

Takodjer se može osigurati automatsko ponovno povezivanje opterećenja pri niskom naponu spojite ponovno (LVR) postavku. Rekonekcija opterećenja dopušta jednom naponskoj bateriji da premaši niski napon spojite ponovno (LVR) postavku za 1 minutu.   

 

 

Slika 1 – 3: Regulator opterećenja

 

 

 

Važno: Kada koristite solarni regulator punjača učitava se kontrola:

?Nema temperature –kompenzira ove postavke.

?Nemojte instalirati dodatni senzor kompenzacije temperature baterije.

1.13 Dodatna oprema

Slijedi dodatna oprema koja se može kupiti za korištenje sa solarnim regulatorom punjača:

Senzor temperature baterije (BTS): BTS je instaliran na strani baterije i pridodat je (kači se) na RS232 port unutar solarnog regulatora punjača. On pruža točno očitanje (raspoznavanje) temperature baterije i koristi ovo očitanje za kontrolu punjenja. Koristeći ovu dodatnu opremu, možete produljiti vijek trajanja baterije i poboljšati ukupno punjenje.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instalacija

2.1 Pred-Instalacija

Upute koje slijede odnose se na tipične instalacije. Za specijalne primjene, obratite se kvalificiranom električaru ili vašem sertifikovanom distributeru. Instalacijski postupak će se razlikovati prema vašoj konkretnoj primjeni.      

?Važno: Instalacije bi trebale zadovoljiti sve mjesne propise i standarde. Instalacija ove opreme treba biti samo izvedena od strane kvalificiranih kadrova, kao što su kvalificirani električari i instalateri sustava koji imaju sertifikovane obnovljive izvore energije (RE).

2.2 Uklanjanje gornjeg terminalnog poklopca

1. Pristupite terminalima blokova solarnog regulatora punjača uklanjanjem dva vijka M3*6 na naslovnici (poklopcu) jedinice.  

2. Skinite poklopac, i spojite kabele prema označenom mjestu spoja na poklopcu (naslovnici).  

 

Slika 1 – 4: Uklanjanje gornjeg poklopca

 

     M3*6 Vijci

 

 

Uklonite ove vijke M3*6 (*2) sa gornjeg poklopca za pristup terminalnim blokovima regulatora 

 

 

 

2.3 Montiranje regulatora solarnog punjača

Solarni regulator punjača je dizajniran za unutarnju montažu. Treba biti pažljiv pri odabiru lokacije i kada ugradjujete kućište (prilog). Izbjegavajte ugradnju na izravnoj sunčevoj svjetlosti, kako bi se spriječilo zagrijavanje kućišta. Kućište treba montirati okomito na zid. U otvorenim instalacijama, solarni regulator punjača mora biti instaliran u nepromočivom kućištu, kako bi se uklonio od izloženosti kiše, magle ili mlaza vode.          

?Oprez: Oštećenje solarnog regulatora punjača, instalirajte solarni regulator punjača na suho, zaštićeno mjesto, podalje od izvora visoke temperature, vlage i vibracije. Izloženost mokroj vodi je posebno destruktivno. Korozija nije pokrivena jamstvom.        

2.3.1 Montiranje regulatora solarnog punjača

1. Postavite regulator na željenu montažnu površinu i označite mjesto ključanica (proreza) mjesta na zidu.

2. Pomaknite regulator malo dalje, i osigurajte dva pričvrsna vijka na označenim mjestima. Ostavite potporni vijak glave oko 1/4inch (6 mm) ili manje.   

3. Postavite regulator na vijke i povucite ga prema dolje u ključaonice utora. 

4. Zatim stavite dva vijka pod uvjetom da osiguraju kućište (prilog) na zid.

?Upozorenje: Eksplozivni/nagrizajući rizik i opasnost i ne montirati solarni regulator punjenja na zapaljive materijale (npr. drveni zid i tako dalje).    

Ne postavljajte solarni regulator punjača u zatvorenom odjeljku s baterijama. Baterije mogu ispuštati vodik sulfidni plin, koji je korozivan s elektroničkom opremom. Baterije takodjer generišu vodik i kisik koji može eksplodirati, ako su izložene iskri.   

 

Slika 1 – 5: Montiranje regulatora solarnog punjača

 

        Prosjeći proreze (ključanice) (*2) za montiranje   

 

 

         Dodatne rupe za ugradnju (*2)

2.4 Konfuguriranje regulatora solarnog punjača 

Prije pravljenja bilo kakvog ožičenja za spajanje na solarni regulator punjenja, mora biti konfiguriran za željeni način rada. Sljedeći odjeljci opisuju kako konfigurirati uredjaj za željenu primjenu i funkcije.       

2.4.1 Baterija za odabir vrste, mogu se primijeniti različite metode punjenja

Tip baterije izbornikom (selektovati) staviti na 10 rotacijski prekidač koji se koristi za odredjivanje solarnog regulatora punjača za pravilnu plutajuću i ukupnu naponsku razinu. Ove razine su odabrane, ovisno od vrste baterije. Pogledajte na tablici dolje niže za naponsku voltažu u različitim položajima sklopki. Posavjetujte se sa proizvodjačem baterija za punjenje  za optimalni napon baterije i postavke punjenja.      

Slika 1 – 6: Vrsta baterije za odabir


ODABIR BATERIJE

 

 

Tablica 1 – 2: Tip baterije postavkom izborne preklopke

 

 

Prebaciti u položaj

Opis

12 V

24V

Funkcija punjenja 

Plutajući napon (V)

Ukupan/Izjednačen Napon  (V)

Plutajući napon (V)

Ukupan/izjednačen Napon

Izjednačena stopa napajanja

Izjednačeno

Vrijeme

0

Izjednačenje 1 -
izjednačava na
stopi jednakoj
kapa. bank baterije (u amp satima)podijeljeno sa 40

 

 

13,2

 

 

*15

 

 

26,4

 

 

*30

 

 

Maks.40 Amp

 

 

Zavisi od kap. Bat.

1

Izjednačenje 2 – ovisi o kupcu reset   

rezerviran

Rezerviran

rezerviran

Rezerviran

 

 

2

Duboka ćelija Olovna kiselina 2

13.3

15

26.6

30

Pruža dodatne
plutajuće i ukupne postavke
za duboki ciklus baterije od olovne kiseline. Odnose se na
preporuke proizvođača baterije za
plutajuće i ukupne postavke

3

Nije navedeno

13.6

14.3

27.2

28.6

Pruža dodatne
postavke  ukupnog i plutajućeg napona

4

Gel ćelija 2

13.7

14.4

27.4

28.8

Preporučuje se za gel ćelije baterije koje su označene za plutajuće visoke napone.
Provjerite kod proizvođača baterija

5

Gel ćelija 1

13.5

14.1

27

28.2

Tipična postavkagelćelije

6

PcCa–Olovo kalcijum

13.2

14.3

26.4

28.6

Koristite ovu postavku za zapečaćenu  vrstu akumulatora  automobila

7

Duboki ciklus Olovna kiselina 1 Zadana postavka

13.4

14.6

26.8

29.2

Tvornička postavka za tipični duboki ciklus baterije olovne kiseline  

8

NiCd 1

14

16

28

32

Koristi se za sustaveNiCd  baterije

9

NiCd2

14.5

16

29

32

Preporuča se zauporabu
sniklželjezobaterije

 

 

 

?Važno:

1. Mijenjanje položaja “0” i “1” su samo za održavanje baterije mjesečno. Izjednačenje napona prikazano je u tablici s zvjezdicom (*) – samo pozicije  prekidača “0” i “1”.    

2. Prekidač pozicija “7” je zadan kao vrijednost isporučena iz tvornice.

3. Uvijek se odnosi na baterije proizvodjačke specifikacije za izravnanje.

2.5 Kompenzacija temperature

Za optimalno punjenje baterije, ukupnu i plutajuću stopu punjenja bi trebalo prilagoditi prema temperaturi baterije. Prilikom punjenja, napon baterije se nadoknadjuje na temelju temperature, napon punjenja će se razlikovati ovisno o temperaturi oko baterije.         

2.5.1 Temperaturna kompenzacija na temelju tipa baterije

Napon punjenja baterije, baterija zahtijeva promjenu temperature baterije. Temperatura kompenzacije napona punjenja baterije poboljšava performance i život i smanjuje njeno održavanje. Automatska kompenzacija temperature može se osigurati kroz korištenje dodatne baterije osjetnikom (senzorom) temperature. Sljedeca tablica opisuje otprilike koliko napon može varirati, ovisno o temperaturi baterije. Kompenzacija temperature se temelji na bateriji tipa 5mv/ćeliji za olovna kiselina baterije i 2mv/ćeliji za alkalni tip baterija (NiCd ili Nife). Proračuni kompenzacije temperature su izvedeni iz sljedeće tablice.      

 

Tablica 1 – 3: Kalkulacija temperaturne kompenzacije

Tip baterije

12V

24V

Olovna kiselina

0.03 volta (30mv) po stupnju Celsijusa

0.06 volta (60mv) po stupnju Celsijusa

NiCd

0.02 volta (20mv) po stupnju Celsijusa

0.04 volta (40mv) po stupnju Celsijusa

 

 

 

 

2.5.2 Automatska kompenzacija temperature baterije   

Kompenzacija temperature se može automatski ostvariti pomoću senzora temperature baterije (BTS). Senzor pridaje (kači) izravno na stranu jedne od baterija i omogućuje preciznu temperaturu baterije. Vidjeti “Instaliranje senzora temperature baterije” za detaljne upute o tome kako i gdje instalirati BTS. Ako je BTS instaliran, proces kontrole punjenja će se automatski podesiti za temperaturu baterije. Kada koristite BTS, postavite ukupan i plutajući napon za bateriju na normalnu sobnu temperaturu od 25°C.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1 – 4: Koeficijent kompenzacije baterije

 

Temperatura

(oko BTS)

12V

24V

Celzijus

Fahrenheit

Olovna kiselina

(6 stanica)

NiCd

(10 stanica)

Olovna kiselina

(12 stanica)

Ni Cd

(20 stanica)

60

140

-1.05

-0.7

-2.1

-1.4

55

131

-0.9

-0.6

-1.8

-1.2

50

122

-0.75

-0.5

-1.5

-1

45

113

-0.6

-0.4

-1.2

-0.8

40

104

-0.45

-0.3

-0.9

-0.6

35

95

-0.3

-0.2

-0.6

-0.4

30

86

-0.15

-0.1

-0.3

-0.2

25

77

0

0

0

0

20

68

0.15

0.1

0.3

0.2

15

59

0.3

0.2

0.6

0.4

10

50

0.45

0.3

0.9

0.6

5

41

0.6

0.4

1.2

0.8

0

32

0.75

0.5

1.5

1

-5

23

0.9

0.6

1.8

1.2

-10

14

1.05

0.7

2.1

1.4

15

5

1.2

0.8

2.4

1.6

-20

-4

1.35

0.9

2.7

1.8

-25

-13

1.5

1

3

2

-30

-22

1.65

1.1

3.3

2.2

-35

-31

1.8

1.2

3.6

2.4

-40

-40

1.95

1.3

3.9

2.6

 

Ako koristite BTS, kada temperatura baterije padne ispod 25°C, postavka regulacije napona se automatski povećava. Kada se temperatura podigne iznad 25°C, postavka regulacije napona baterije se automatski smanjuje.

 

2.6 Uzemljenje

Solarni regulator punjenja je dizajniran za rad s uzemljenim električnim sustavima. U solarnom regulatoru punjenja uzemljenje nije spojeno na ulazni terminal (priključak) i izlazni terminal (priključak), tako da kupac može povezati uzemljenje sa baterijom “-“Ali ne spajajte bateriju terminala  i PV na izlazni terminal sa uzemljenjem u isto vrijeme.     

 

2.7 DC priključak lokacije terminala

Terminalni priključci za DC ožičenja nalaze se na donjem rubu strujnog kola. Terminal zahtijeva obrtni moment. Jednom kad su žice instalirane, obrtni moment torzirajte terminale kako slijedi. Budite oprezni da ne pretežete.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1 – 8: DC lokacije priključka terminala

 


PV +, -

 

 


Opterećenje +,- +,,-

 

Baterija +, -

 
 

 

 

 

2.8 Veličina žice i zahtjevi za nadstrujnu zaštitu 

Ožičenje, zaštitni uredjaji od prekomjerne struje (osigurači), i instalacijske metode koje se koriste, moraju biti kodirani u skladu sa svim nacionalnim i lokalnim električnim zahtjevima. Spajanje treba zaštititi od tjelesnog oštećenja sa odvodnom cijevi ili nekom spojnicom (klemom).      

2.8.1 Kategorija struje

Solarni regulator punjenja je klasificiran po količini kontinuirane struje od 40 Amps. Budući da PV izlazi mogu varirati ovisno o veličini polja sunčevog svjetla ili ga upaliti, sigurna minimalna veličina žice bi se trebala temeljiti na maksimalnom strujnom opterećenju.    

2.8.2 Prenaponska zaštita  

Budući da su PV nizovi često montirani na povišenoj strukturi, a time su više osjetljivi na udare groma, zaštita od groma – indukcije snage udarnog napona i ostalih prelaznih moćnih smetnji izmedju PV niza i solarnog regulatora punjenja, regulator se toplo preporučuje. Zbog toga što solarni regulator punjenja ima širi raspon ulaznog napona od 15-55VDC.

2.8.3 Zaštita od preopterećenja  

Ako regulator  sustava detektira stanje preoptrećenja, automatski će se resetovati zaštita sustava od preopterećenja svakih 6 minuta. Ako je zadano (podrazumijevano) još uvijek prisutno, regulator će se isključiti i čekati još 6 minuta. To će se dogoditi kontinuirano, dok se problem ispravi.     

Tablica 1 – 5: Minimalna veličina žice

 

Regulator

Minimalna veličina žice

12/24 VDC

#8AWG(10mm2)

 

2.9 PV napajanje kontrola opterećenja načina elektroinstalacije

Postupak u nastavku je prikazan na slici 1 – 9.

?UPOZORENJE: Rizik od električnog udara

PV nizovi stvaraju napon gdjegod svjetlo udari na površinu polja. Prije priključivanja solarnog regulatora za punjenje, pokrijte ili odspojite niz kako bi se spriječila bilo kakva struja da se stvori.   

 

1. Molim Vas, povežite regulator sa zemljom (uzemljite), a zatim učvrstite vijke. 

 

 

 

2. Spojite priključak terminala obilježen na bateriji negativno (–) na solarni regulator punjenja na negativni (–) terminal baterije i pritegnite vijak.

3. Spojite priključak terminala obilježen na bateriji pozitivno (+) na solarni regulator punjenja na  pozitivni (+) terminal baterije i pritegnite vijak.   

4. Spojite PV nizove pozitivnim (+) izlazom na terminal označen PV pozitivno (+) na solarni regulator punjenja i zategnite vijak.

5. Spojite PV nizove negativnim (–) izlazom na terminal označen PV negativno (–) na solarni regulator punjenja i zategnite vijak. 

6. Spojite terminal označen negativnim (–) opterećenjem na solarni regulator punjenja na negativni (–) terminal opterećenja i zategnite vijak.  

7. Spojite terminal označen pozitivnim (+) opterećenjem na solarni regulator punjenja na pozitivnu (+) bateriju terminala i zategnite vijak.  

 

Slika 1 – 9: PV kontrola punjenja mod žice

 

 


PV +, -

 

 


Opterećenje +,-

 

Baterija +, -

 
 

                                             

 

 

 

2.10 Jednostavno instaliranje u paralelnoj vezi

Kako bi dobili više od 40A naboj struje, izlaz solarnog regulatora punjenja može se priključiti paralelno. Na primjer, povezivanje 2 solarnog regulatora punjenja paralelno može se dobiti punjač struje od 80A, i povezivanje 3 solarnog regulatora punjenja paralelno može se dobiti 120A punjač struje.

 

Slika 1 – 10: Paralelna veza

 

2.11 Vrsta baterije za odabir

Molimo, pogledajte odjeljak 2.5.1, u kojem ćete naći različite jedna od 10 pozicija koje stoje za različite vrste baterija koje su navedene.  Možete odabrati solarni regulator punjač za pravilne plutajuće i ukupne naponske razine.  Ove razine su odabrane ovisno o vrsti baterije. Pogledajte na tablicu za punjenje napona sklopke u različitim položajima. Posavjetujte se sa proizvodjačem baterija za optimalne postavke punjenja baterija.     

 

Slika 1 – 11: vrsta baterije za odabir

 

 


Molimo Vas da koristite prizmirani odvijač kako biste odabrali odgovarajuću poziciju

 

 

2.12 Instaliranje dodatne opreme

Sljedeći odjeljci opisuju kako instalirati dodatnu opremu koja je na raspolaganju za solarni regulator punjenja. Da instalirate senzor temperature  baterije (BTS)

1. baterije i stavite baterije u izolirani okvir, kako bi se smanjio utjecaj sobne temperature izvan kućišta baterije.   

2. Umetnite RJ-11 utikač na drugi kraj BTS u BTS port na solarni regulator punjača.

Slika 1 – 12: Instaliranje BTS

 

RJ-11 Port

     

Prihvatiti  BTS na strani baterije

 

3. Rukovanje

Poglavlje 3 sadrži informacije o radu solarnog regulatora punjenja.

3.1 Osnovno rukovanje

Solarni regulator punjenja ima jedan plavi i višebojni LED status indikator, tip baterije, jedna za odabir.

Slika 1 – 14: LED status indikatora (pokazatelja)

 

 


Crvena boja LED indikatora (pokazatelja)

 

Zelena boja LED indikatora (pokazatelja)

 

 

3.2 LED Status Indikator (pokazatelj)

Solarni regulator punjenja ima jednu višebojnu LED i jednu zelenu LED, da naznači radno stanje regulatora. Zelena LED pokazuje je li izvor punjenja funkcioniše ispravno, kada je prikazana zelena ili tip greške kada bljeska. I višesvjetleća LED označava odredjeni način rada i kapacitet razine baterije.  

3.2.1 Naznake kontrole punjenja

 

LED 1

LED 2

 

Način rada

 

Stanje

On

Off

Stanje

On

Off

Opis

1

Svijetlo zelena

Sve

0

Svijetlo crveno

sve

0

Punjenje ON (PV>BV),BAT<LVD

 

 

 

Normalno

 

2

Svijetlo zelena

Sve

0

Svijetlo naranč.

Sve

0

Punjenje ON (PV>BV),LVD<BAT<LVR

3

Svijetlo zelena

Sve

0

Svijetlo zelena

Sve

0

Punjenje ON

(PV>BV),BAT>LVR

4

Svijetlo zelena

Sve

0

Trepteće crveno

sve

1s

Punjenje ON(PV>BV), BAT<LVD

 

 

Smanjen kvalitet

5

Svijetlo zelena

Sve

0

Trepteće naranč.

1s

1s

Punjenje ON (PV>BV),BAT <LVD

6

Svijetlo zelena

Sve

0

Trepteće zelena

1s

1s

Punjenje ON (PV>BV)BAT>LVR

7

Off ugaš.

0

Sve

Trepteće naranč.

1s

6s

BAT pod naponom

 

 

 

 

 

 

Greška

8

Trepteće zelena

3s

6s

Off

0

Sve

DC optereć. preko struje, opter. napona izvan dometa

9

Trepteće zelena

2s

6s

Off

0

Sve

Povišena temperature

10

Trepteće zelena

1s

6s

Trepteće crvena

1s

1s

PV preko napona

11

Trepteće zelena

1s

1s

Trepteće

naranč.

1s

1s

PV ispod napona

12

Trepteće zelena

1s

1s

Trepteće

crvena

0

Sve

BAT preko napona

13

Trepteće zelena

1s

6s

Trepteće

crvena

0

Sve

Kada solarni regulator
starta, pričekajte 3s, a ako je vrijeme početka više od 3s, onda znači da je
BAT napon izvan dometa

 

Tablica 1 – 6: LED indikatori (pokazatelji)

NAPOMENA:

Kada se solarni regulator punjenja napaja, zelena LED će biti svijetlo zelena.

1) Nizak napon – odpojite

Kada je povezano sa DC opterećenjem, ako napon ostaje ispod niske voltaže isključuje se, regulator će se isključiti nakon 1 minutnog razdoblja kašnjenja. A regulator čeka da napon poraste iznad niske voltaže povratka.  

2) Opterećenje prevelikog napona 

Ako regulator utvrdi opterećenje napona, on će isključiti opterećenje. 

3) Povišena temperatura

Temperatura tranzistora upravljača se kontinuirano prati. To štiti regulator punjenja od oštećenja u uvjetima visoke temperature okoliša, ako se detektuje prekomjerna temperatura. Iako djeluje u načinu punjenja, regulator će smanjiti punjenje struje da smanji temperature tranzistora i zelena LED će biti svijetlo zelena. Ako je solarni regulator punjača spojen sa DC opterećenjem, opterećenje je isključeno prije nego što tranzistori postignu prekomjernu temperaturu i zelena LED trepti. Jednom kada je temperatura pala, opterećenje se ponovno uključilo.        

4) Strujno opterećenje

Ako regulator utvrdi opterećenje ili kratki spoj na opterećenju, on će automatski resetovati sustav zaštite preopterećenja struje. Regulator će se isključiti funkcijom učitavanje. Ova funkcija će se omogućiti, sve dok se ponovno ne pokrene stroj.    

 

4. Rješavanje problema

Tablica 1 – 7: Popis rješavanja problema

 

Simptom

Vjerojatniuzrok

Stavkeda se ispitaju ili dajuispraviti

Potpunomrtav,nemazaslona

Nema snagebaterija

Baterija rastavljena, ili su povezani obrnuti polariteti, ne može pokrenuti sustav

Jedinica se ne može uključiti (stanje punjenja LED isključen), zaslon ako je  u prilogu,  u redu je

PV isključen

PV reverzni polaritet

PV – povezan sa BAT- izvan regulatora

 

PV isključen. PV mora da obezbjedi napon baterije viši od napona baterije da počne punjenje.  PV obrnuti polaritet. Prvo potvrdite sistem od 12V ili 24V. Upravljački način je da spojite napon baterije s regulatorom terminala baterije i zatim spojite PV napon s regulatorom PV terminala. Ako je baterija 12V, sustav će raditi na 12V, u to vrijeme PV radni raspon napona je u rasponu od 13V~40V, ukoliko je PV napon veći od 40V, PV će razmotriti nadnapon do isključenja. Ukoliko je baterija 24V, sustav će raditi na 24V, u to vrijeme PV radni raspon napona je 25V~55V, ukoliko je PV napon veći od 55V, PV će razmotririti nadnapon do isključenja.        

Stanje punjenja LED uključen, ali nema izlaza struja punjenja

Napon baterije je veći od zadane vrijednosti napona punjenja

To je normalan rad. tijekom visokog napona, baterija može biti uzrokovan drugim sustavima za punjenje. Ako nije uzrokovano previsokim naponon baterije, obratite se nama.

 

Struja punjenja i PV struja je manja, nego što se očekivalo

Baterija je gotovo puna

Nedostatak sunca

Normalan rad, napon baterije je
na zadanoj vrijednosti.
Atmosferska izmaglica, PV je prljav, sunce je nisko na horizontu itd.

PunjenjeOFF (isključeno)pri visokim temperaturama

Sustav se privremeno gasi, zbog zaštite od pregrijavanja 

Unaprijediti sustav ventilacije ili smanjiti učitanje. Spriječiti povišenje temperature koja dovodi do isključivanja.

 

 

5. Tehnički podaci

Tehnički podaci dati po specifikaciji za solarni regulator punjenja.

5.1 Tehnički podaci

Tablica 1 – 8: Električni tehnički podaci

 

Nazivni napon

12V/24Vdc

Nazivna struja punjenja

(uključuje strujno opterećenje)

40 Amp

Strujno opterećenje

15Amp

Ulazni raspon napona

15-55Vdc

Maks. PV otvoreni krug niz napona

55Vdc

Zaštita od preopterećenja (DC opterećenje)

2.0 * Inom>5s

1.5 * Inom >20s

1.25 * Inom kontrolirana temperatura

Tipična potrošnja u stanju mirovanja

Mirovanje < 10mA

Ukupno punjenje

14.6Vdc (zadano)

29.2Vdc (zadano)

Plutajuće punjenje

13.4Vdc (zadano)

26.8Vdc (zadano)

Izjednačeno punjenje

14.0Vdc (zadano)

28.0Vdc (zadano)

Prepunjavanje - isključenje

14.8Vdc

29.6Vdc

Oporavak od prepunjavanja

13.6Vdc14V

27.2Vdc28V

Tijekom pražnjenja-isključenje

10.8Vdc (zadano)

21.6Vdc (zadano)

Tijekom pražnjenja-ponovno uključivanje

12.3Vdc

24.6Vdc

Kompenzacija temperature

-13.2mV/°C

-13.2mV/°C

Podešavanja baterije olovne kis

Podesivo

Podešavanje baterije NiCd 

Podesivo

Učitanje načina upravljanja

1. Niskonaponsko pon. Ukopč. (LVR): Podesivo

2. Niskonaponsko isključenje (LVD): Automatsko isključenje

3. Ponovno ukopčanje: Uključuje bljeskalicu prije isključenja i ponovno ukopčanje

Niskonaponsko ponovno ukop.

12.0-14.0Vdc

24.0-28.0Vdc

Niskonaposko –iskopčanje

10.5-12.5Vdc

21.0-25.0Vdc

Temperatura okoliša

0-40°C(puno optere.) 40°C-60°C(stopa)

Visina

Pogonska 5000 m, Ne-pogonska 16000 m

Klasa zaštite

IP21

Senzor temperature baterije

BTS - dodatna baterija daljinskog osjetnika temperature za povećanu preciznost punjenja

Veličina terminala (dobro/jedna žica)

#8 AWG(10mm2)

 

 

 

 

5.2 Okoliš 

5.2.1 Temperatura

5.2.1.1 Pogonska Temperatura

0°C do 40°C (40°C to 60°C (smanjivanje)

5.2.1.2 Prijelazna Temperatura

25°C to +70°C

5.2.1.3  Temperatura skladištenja  -25°C to +70°C

5.3 Sigurnost i EMC

5.3.2 Europsko tržište: CE

5.3.2.1 Usaglašen sa EN 60335-1

5.3.2.2 Usaglašen sa EN 61000-6-1:2001

5.3.2.3 Usaglašen sa EN 61000-6-3:2001

5.4 Vlažnost

5.4.1 Pogonska vlažnost

20 to 80% relativna vlažnost (bez kondenzacije)

5.4.2 Ne-pogonska vlažnost

5 to 95% relativna vlažnost, 38.7°C, maksimalna temperatura vlažnog termometra bez estetske štete.

5.5 Mehaničke značajke

Tablica 1 – 9: Mehanički tehnički podaci 

 

Stavke

Tehnički podaci

Dimenzije (H x W x D)

Dubina: ? 202 mm Visina: ? 66 mm Širina: ? 140 mm

Jednica težine 

1.4 Kg

Jamstvo

2 godine

Montiranje

Vertikalni zidninosač–samo u zatvorenomprostoru

Hlađenje

Prirodno hlađenje

 

 

 

 

 

 

5.6 Detaljna dimenzija crteža

 

Slika 1 – 15: Regulator solarnog punjača dimenzija crteža

 

 

 

Skenirati (ja ovo ne mogu skenirati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Baterije

6.1 Vrste baterija   

Baterije dolaze u različitim veličinama, tipovima, amper sati kapaciteta, napona i kemijski. Evo nekoliko smjernica koje će vam pomoći u odabiru baterije, te osigurati da se baterije pravilno održavaju. Najbolji izvor najprikladnijih postavki za solarni regulator punjenja će biti od proizvodjača ili dobavljača baterija.        

6.2 Auto baterije

Automobilske i kamionske  baterije su dizajnirane za visoke motorne snage – ne dubokog ciklusa. Nemojte ih koristiti, osim ako niti jedna druga vrsta baterije nije dostupna. One jednostavno neće dugo trajati u cikličkom radu.      

6.3 Baterije bez održavanja

Ovaj tip baterije se često prodaje kao RV ili morska baterija,  ali rijetko je prikladna za korištenje sa PV sustavima. Oni obično imaju dodatnu rezervu elektrolita, ali su ventilirani. To nije isto kao zapečaćene baterije.     

6.4 Baterije dubokog ciklusa

Najprikladni za korištenje sa PV sustavima, ovaj tip baterije je osmišljen kako bi se dublje praznio, a prije punio. Duboki ciklus baterije su dostupne u mnogo veličina i tipova. Najčešći su ventilirane tekućine elektrolita baterije. Baterije sa oduvnom cijevi obično imaju baterijske kape. Kape mogu biti zapečaćene, ali i ne moraju. Kape bi trebalo ukloniti periodično i provjeriti razinu elektrolita. Kad je ćelija niska, destiliranu vodu treba dodati, nakon što se baterija ponovno napuni. Ako je razina vrlo niska, dodajte dovoljno destilirane vode da pokrije ploče, prije ponovnog punjenja. Elektrolit povećava volumen tijekom procesa punjenja i baterija će se prolijevati, ako je ispunjeno sve na način do prije ponovnog punjenja. Koristite samo destiliranu vodu, jer će nečistoća smanjiti performanse baterije. Popularan i jeftin duboki ciklus baterija je “golf cart” baterija. To je 6 Voltni dizajn, tipično procijenjen 220 amper sati. RV i morske baterije dubokog ciklusa su takodjer popularne za male sustave. Oni se obično nazivaju kao grupa 24 ili grupa 27 baterija i procijenjene su od 80 – 100 amper sati na 12 Volti.             Mnogi veći sustavi koriste L16 baterije, koje su obično procijenjene na 350 amper sati na 6 Volti svaka. One su 17 incha visoke i teške oko 130 funti. 8 D baterije su dostupne za čak pokretanje (“verglanje”) ili duboki ciklus konstrukcije. 8 D je obično procijenjena na 220 amper sati pri 12 volti.

6.5 Zapečaćene baterije

Drugi tip baterije je konstruisan kao zapečaćena gel (polučvrsta) stanica. Ne koriste baterijske kape. Elektrolit je u obliku gela, a ne tekućine, koji omogućava bateriji da se montira u bilo kojem položaju. Prednosti su bez održavanja, dug vijek trajanja (800 ciklusa potvrdjeno) i nisko samopražnjenje. Apsorbira staklo mat (AGM), elektrolit baterije su takodjer prihvatljive. Njihov elektrolit je sadržan u mutnoći (bez sjaja) izmedju ploča baterije. Zapečaćena baterija smanjuje zahtjeve za održavanje sustava i oni su dobri za udaljene primjene. Oni su puno osjetljivi na punjenju i mogu biti uništeni u samo jednom danu, usljed prekomjernog punjenja.         

6.6 Dimenzija baterije

Baterije su gorivo sustava. Veće baterije, sustav može raditi duže prije ponovnog punjenja, koje je potrebno. Premala baterija daje rezultate u kratkom vijeku trajanja baterije i razočarajuće performanse sustava. Da biste utvrdili odgovarajuče veličine baterije, izračunajte broj amper sati koji će se koristiti za punjenje izmedju ciklusa. Nakon što su zahtijevani amper sati poznati, veličina baterije od približno dva puta je ovaj iznos. Udvostručenje očekivanih amper sati korištenja, osigurava da se baterija neće pretjerano isprazniti i da će produljiti vijek trajanja baterije.            

6.7 Izjednačavanje punjenja

Približno svaki mjesec, neke baterije moraju biti “izjednačene”. Budući da pojedine stanice baterije nisu jednake, neke stanice ne smiju biti potpuno napunjene, dok se proces punjenja ne završi. Ako su baterije ostavljene u ispražnjenim uvjetima duži period vremena, ploče će imati sulfate na njima od elektrolita. Ako sulfat ostane na pločama dulje vrijeme, one će očvrsnuti i zapečatiti postotak područja ploče, čime se smanjuje kapacitet baterije. Izjednačavanjem baterije prije nego što sulfat stvrdne, sulfat se uklanja sa ploča. Baterije s tekućim elektrolitom mogu postati stratificirane.            

Stratifikacija koncentrira sumpornu kiselinu u dnu ćelije, a vrh postaje razrijedjen.to nagriza donji dio ploče, čime se umanjuje vijek trajanja baterije. Miješanje elektrolita je formiranje mjehurića plina tijekom postupka izjednačavanja i smanjuje se slojevitost. Dvije metode mogu se koristiti kako bi se utvrdilo da li baterija mora biti izjednačena. Ako je moguće, izmjeriti napon svake pojedine stanice, dok je baterija u mirovanju (nema punjenja ili pražnjenja). Varijacija od 0,05 Volti izmedju stanica, pokazuje da postoji neravnoteža. Ako je baterija pravljena da sprječava mjerenje napona pojedinih ćelija, koristite hidrometar. Varijacija 0,020 u specifičnoj težini izmedju stanica, se smatra značajnim. Oba uvjeta mogu biti korigirana izjednačavanjem punjenja. Odgovarajuće punjenje izjednačavanja neće oštetiti otvor ventila (izduvnu cijev), tekući elektrolit tipa baterije. To može, medjutim, uzrokovati značajno korištenje elektrolita i zahtijeva da se baterija može napuniti destiliranom vodom na odgovarajućoj razini.                 

To može biti problem bez nadzora sustava u udaljenim područjima, koji ne primaju redovito održavanje. Obratite se proizvodjaču baterije za svoje preporuke. 

 

6.8 Izjednačavanje punjenja (Samo nezapečaćene baterije)

 

Tablica 1 – 10: Izjednačavanje baterije

 

Vrsta baterije

Ukupno Volti

Plutajući Volti

Izjednačavanje punjenja

Zadane postavke

14.0 Vdc

13.5 Vdc

Onesposobljen

Zapečačena gelom baterija od olovne kiseline

14.1 Vdc

13.6 Vdc

Ne preporučuje se. Posavjetujte se s proizvođačem baterija

AGM baterija od olovne kiseline

14.4 Vdc

13.4 Vdc

Punjenjedo15.5 Vdcili poproizvođaču

Bez održavanja RV /Marine

14.4 Vdc

13.4 Vdc

Ograničena prikladnost, ako se razina vode može provjeriti

Duboki ciklus, s tekućim elektrolitom olovo Antimon baterije  

14.6 Vdc

13.4 Vdc

Punjenje do 15.5 Vdc ili po proizvođaču Antimon baterija

NiCd ili NiFe Alkalijine A baterije

16.0 Vdc

14.5 Vdc

Ne preporučuje se. Posavjetujte se s proizvođačem baterija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodne specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave.


ŠIFRA 0309
CIJENA 1.390,00 kn (2.197,75 kn)
-36 %
 
Kol